Now showing items 1-1 of 1

  • Lehma udara piima leket mõjutavad tegurid 

    Altosaar, Elisa (2013)
    Robotlüpsi kasutusele võtuga on hakatud lüpsilehmadel täheldama sagedasemat piima lekke esinemist. Antud lõputöö eesmärk oli uurida piima lekke seost ja piima toodangu näitajatega. Eesmärgiks oli teha kindlaks piima lekke ...