Now showing items 1-1 of 1

  • Seleeniga rikastatud kanamunad 

    Aasna, Heli (2012)
    Seleen on väga oluline toitaine. Seleeni puudus on seotud inimese immuunsüsteemiga ja põhjustab suuremat vastuvõtlikust erinevate haiguste suhtes. Se keskmine sisaldus vereseerumis peaks olema 80-120 mikrogrammi liitri ...