Sub-communities

Recent Submissions

 • Väikesemõõdulise mehitamata maismaasõiduki prototüüpimine 

  Ernits, Martin (Eesti Maaülikool, 2021)
  Käesoleva lõputöö eesmärk on projekteerida CAD programmis prototüüp väikesemõõdulise mehitamata maismaasõidukist. Antud lõputöös uuriti ajalugu ja tehti turuülevaade, seati projekteerimise tingimused, teostati ajami ...
 • 3D prinditud ABS-detailide atsetooniga järeltöötlemise mõju nende pinnaviimistlusele ja täpsusele 

  Säre, Hans Eduard (Eesti Maaülikool, 2021)
  FFF-tehnoloogiaga 3D prinditud detailide pinnad on karedad, kuna neid luuakse kihtide kaupa ja kihtide vahele jääb süvis. Erinevate järeltöötlusviisidega, millest üks on atsetoonjäretöötlus, on võimalik nende pinnakvaliteeti ...
 • Mootorratta rehvivahetuspink 

  Tarto, Ilmar (Eesti Maaülikool, 2021)
  Mootorrataste rehvivahetuseks on vaja spetsiaalseid rakiseid. Näiteks mootorratta valuvelgedega rataste puhul tuleb kasutada spetsiaalset rehvivahetusepinki, et vältida valuvelgede vigastumist. Töö eesmärgiks on konstrueerida ...
 • Sügavkülmutatud astelpajumarjade okstest eraldamise tehnoloogia 

  Rjurikov, Maksim (Eesti Maaülikool, 2020)
  Astelpajumarjade korjamine on nende lühikeste viljaraagude ning marjade tihedalt paiknemise tõttu keeruline. Korjamise teeb keeruliseks ka marja haprus ning okstel paiknevad ogad. Vilja korjatakse nii värskelt: käsitsi, ...
 • Väikeste signaalide mõõtevõimendi 

  Mändmets, Gunnar (Eesti Maaülikool, 2020)
  Käesoleva diplomitöö eesmärgiks on luua väikeste signaalide mõõtevõimendi, mis on projekteeritud helitööstusvõimendeid kasutades. Mõõtevõimendi eesmärk on mõõta väga nõrkasid signaale ja edastada võimendatud signaal. Töö ...
 • Aastaringselt kasutatav akvapooniline kasvuhoone 

  Traagel, Mart (Eesti Maaülikool, 2020)
  Antud töö eesmärk on ettevõtte akvalabs OÜ jaoks projekteerida aastaringne akvapooniline kasvuhoone. Hoone peab osaliselt rahuldama viieliikmelise perekonna köögivilja aastatarbimise vajadused. Kasvuhoones kasvava toidu ...
 • Pilliroo kombaini heedri hüdroajami projekt 

  Eltermaa, Erlend (Eesti Maaülikool, 2020)
  Käesoleva lõputöö eesmärgiks on uuendada, muuta kaasaegsemaks ja suurendada juba olemasoleva pilliroo kombaini heedri tootlikkust, pakkudes masinale hüdraulika ning osalist mehaanilist lahendust. Vajadus masina uuendamiseks ...
 • Metoodilised võimalused karteesiuse tüüpi roboti kasutamiseks õppetöös 

  Lõiv, Keneth (Eesti Maaülikool, 2020)
  Rakenduskõrgharidus lõputöö raames käsitleti metoodilisi võimalusi karteesiuse tüüpi roboti kasutamiseks õppetöös. Tööstusrobotite kasutamine omab suurt tähtsust tänapäeva tööstustes kus järjest rohkem automatiseeritakse ...
 • Konveieriga koostööroboti õpperakk 

  Leivits, Lauri (Eesti Maaülikool, 2020)
  Tehastes, laborites, kauplustes suureneb nõudlus paindlikkuse järele, kasvava automaatika ja tööstus sektori eesmärgiks on kombineerida masina kiirus, täpsus, tõhusus ja inimeste oskus probleeme lahendada. Eesti Maaülikool ...
 • Autonoomne pindliitekomponendi trükkplaadi robotiseeritud ümbertöötlemiserakk 

  Roosimägi, Jagnar (Eesti Maaülikool, 2020)
  Diplomitöö idee tulenes sellest, et PCBA tootmisettevõtetel on parandusosakondadel väga suur koormus. Seal teostatakse siiani parandusi trükkplaadil manuaalselt, mis on ajakulukas ja mille tõttu kannatavad tarneajad. Töö ...
 • Humalaistanduse niisutussüsteem Nõmme põllule 

  Ajaots, Jaagup (Eesti Maaülikool, 2019)
  Rohke veevajadusega taimede kasvatamiseks on vajalik investeering niisutussüsteemi. Niisutussüsteemi valik sõltub plaanitava niisutusala suurusest, taimeliigist ning taimede lisavee vajadusest. Töö eesmärgiks on analüüsida ...
 • Autonoomse toitega nutivalgusti 

  Ležnev, Ilja (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesoleva lõputöö eesmärgid on projekteerida valgusti, mis töötab autonoomsel toitel ning mida on võimalik häälestada juhtmevabalt. Sellise eesmärgi täitmiseks on vaja konstrueerida juhitav seade, mis antud töö raames ...
 • Suusa struktuuriraud 

  Tammemäe, Kaupo (Eesti Maaülikool, 2019)
  Suusatamises on üheks peamiseks edasiliikumist takistavaks jõuks suusapõhja ja lumekristallide vahel tekkiv hõõrdejõud, millele avaldab otsest mõju suusapõhja struktuur ning pinnakaredus. Käesoleva lõputöö teemaks on ...
 • Hammasrataste šeiverdustehnoloogia juurutamine ettevõttes Bollverk OÜ 

  Mäeots, Timo (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesoleva töö eesmärgiks on uurida šeiverdustehnoloogia juurutamise võimalikkust ettevõttes Bollverk OÜ olemasolevate seadmete abil 2019. aasta kevadel. Antakse lühiülevaade hammasrataste valmistamisest ning nende ...
 • Teeninduskorvi riputusrakiste arendamine pulbervärviliinile 

  Kinks, Karl (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev lõputöö on teostatud koostöös OÜ Tarmeteciga, kus tootmisteenusena teostatav teeninduskorvide värvimine on plaanis juurutada uuele pulbervärvimiseliinile, seetõttu tekkis neil vajadus uue tehnoloogiaga rakiste ...
 • Kaugjuhitava relvasüsteemi integreerimine mehitamata roomiksõidukiga 

  Almers, Juhani (Eesti Maaülikool, 2019)
  Diplomitöö käsitleb teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide disainimist ja projekteerimist vastavalt militaarvaldkonna nõuetele. Töö eesmärgiks on sobitada kaugjuhitav relvasüsteem militaarsõidukiga. Antud töö tugineb nii ...
 • Kahe juhitava vabadusastmega makrofotografeerimise abinõu 

  Kangro, Peeter (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud lõputöö eesmärk on luua makrofotografeerimise abinõu, mille eesmärk on, lihtsustada Eesti kohtuekspertiisi instituudi ekspertidel sõrmejälgede jäädvustamist silindrilistelt ja koonilistelt objektidelt seadmega, mis ...
 • Jalgpallirobot 

  Kasvandik, Markko (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud lõputöö käsitleb nõuetele vastava jalgpalliroboti mehaanika poole projekteerimist. Töös on välja toodud piirangud, mille järgi kogu masinavärk võistlussarjale sobilikuks on disainitud. Samuti on esitatud kalkulatsioonid, ...
 • Kaugjuhitav allvee vaatlussõiduk 

  Nurme, Margus (Eesti Maaülikool, 2018)
  Hoolimata, et vesi on kõikjal meie ümber, teab inimkond veealusest keskkonnast siiani võrdlemisi vähe. Tänaseks päevaks on tehnoloogia andnud meile võimaluse seda muuta. Üha rohkem populaarsust on kogumas mehitamata ...
 • Orgita Põld OÜ noorlooma farmi projekt 

  Tilk, Rait (Eesti Maaülikool, 2018)
  Lõputöö eesmärgiks on koostada noorlooma farmiprojekt 500 noorloomale, et muuta transport kiiremaks ja loomade elamistingimused paremaks. Eesmärgi saavutamiseks püstitasin järgnevad ülesanded: 1. Anda ülevaade Orgita ...

View more