Sub-communities

Recent Submissions

 • Autonoomse toitega nutivalgusti 

  Ležnev, Ilja (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesoleva lõputöö eesmärgid on projekteerida valgusti, mis töötab autonoomsel toitel ning mida on võimalik häälestada juhtmevabalt. Sellise eesmärgi täitmiseks on vaja konstrueerida juhitav seade, mis antud töö raames ...
 • Suusa struktuuriraud 

  Tammemäe, Kaupo (Eesti Maaülikool, 2019)
  Suusatamises on üheks peamiseks edasiliikumist takistavaks jõuks suusapõhja ja lumekristallide vahel tekkiv hõõrdejõud, millele avaldab otsest mõju suusapõhja struktuur ning pinnakaredus. Käesoleva lõputöö teemaks on ...
 • Hammasrataste šeiverdustehnoloogia juurutamine ettevõttes Bollverk OÜ 

  Mäeots, Timo (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesoleva töö eesmärgiks on uurida šeiverdustehnoloogia juurutamise võimalikkust ettevõttes Bollverk OÜ olemasolevate seadmete abil 2019. aasta kevadel. Antakse lühiülevaade hammasrataste valmistamisest ning nende ...
 • Teeninduskorvi riputusrakiste arendamine pulbervärviliinile 

  Kinks, Karl (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev lõputöö on teostatud koostöös OÜ Tarmeteciga, kus tootmisteenusena teostatav teeninduskorvide värvimine on plaanis juurutada uuele pulbervärvimiseliinile, seetõttu tekkis neil vajadus uue tehnoloogiaga rakiste ...
 • Kaugjuhitava relvasüsteemi integreerimine mehitamata roomiksõidukiga 

  Almers, Juhani (Eesti Maaülikool, 2019)
  Diplomitöö käsitleb teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide disainimist ja projekteerimist vastavalt militaarvaldkonna nõuetele. Töö eesmärgiks on sobitada kaugjuhitav relvasüsteem militaarsõidukiga. Antud töö tugineb nii ...
 • Kahe juhitava vabadusastmega makrofotografeerimise abinõu 

  Kangro, Peeter (Eesti Maaülikool, 2019)
  Antud lõputöö eesmärk on luua makrofotografeerimise abinõu, mille eesmärk on, lihtsustada Eesti kohtuekspertiisi instituudi ekspertidel sõrmejälgede jäädvustamist silindrilistelt ja koonilistelt objektidelt seadmega, mis ...
 • Jalgpallirobot 

  Kasvandik, Markko (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud lõputöö käsitleb nõuetele vastava jalgpalliroboti mehaanika poole projekteerimist. Töös on välja toodud piirangud, mille järgi kogu masinavärk võistlussarjale sobilikuks on disainitud. Samuti on esitatud kalkulatsioonid, ...
 • Kaugjuhitav allvee vaatlussõiduk 

  Nurme, Margus (Eesti Maaülikool, 2018)
  Hoolimata, et vesi on kõikjal meie ümber, teab inimkond veealusest keskkonnast siiani võrdlemisi vähe. Tänaseks päevaks on tehnoloogia andnud meile võimaluse seda muuta. Üha rohkem populaarsust on kogumas mehitamata ...
 • Orgita Põld OÜ noorlooma farmi projekt 

  Tilk, Rait (Eesti Maaülikool, 2018)
  Lõputöö eesmärgiks on koostada noorlooma farmiprojekt 500 noorloomale, et muuta transport kiiremaks ja loomade elamistingimused paremaks. Eesmärgi saavutamiseks püstitasin järgnevad ülesanded: 1. Anda ülevaade Orgita ...
 • Vedelkütuste tootmine Annikoru Teraviljakeskuses 

  Ajaots, Jaagup (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolev töö annab ülevaate Annikoru Teraviljakeskusest, selle toodangust, masinapargist ja kütuse tarbimisest. Lisaks saab üldise ülevaate potentsiaalsetest bioetanooli ja biodiisli tootmisprotsessidest, mida oleks ...
 • Reljeefi pildistamise seade 

  Sikk, Hendrik-Kristjan (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva diplomitöö eesmärgiks on luua kaasaskantav ja lihtsasti kasutatav reljeefi pildistamise seade (RTI). RTI meetod on saripildistamise võte, mille abil sünteesitakse digitaalseid pilte. Sellise tehnikaga tehtud ...
 • 3D-printeri töölaua arendus 

  Kütt, Sander (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva lõputöö eesmärgiks on projekteerida kaughaldusega juhitav lisaseade 3Dprinditud detaili eemaldamiseks 3D-printeri töölaualt. Vajadus lisaseadme tarbeks tulenes autori isiklikest kogemustest. Detaili valmimisel ...
 • Väikesekubatuurilise sisepõlemismootoriga kettsaagide koormusstend 

  Roosileht, Andres Raido (Eesti Maaülikool, 2018)
  Seoses ettevõtte sooviga tõsta oma mootorsaagide remondivõimekust on tarvis leida võimalus kiirelt remondijärgselt kontrollida sae korrektset töötamist normaalsetes töötingimustes. Hetkeseisuga turul puuduvad sobivad ...
 • Erinevat tüüpi turbokompressorite mõju vesi-metanool pritsesüsteemiga varustatud diiselmootori efektiivsusparameetritele ja heitgaaside emissioonidele 

  Nahk, Sander (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud töö eesmärgiks oli uurida vesi-metanool pritsesüsteemi mõju koos erinevate turbokompressoritega diiselmootori efektiivsusparameetritele ja heitgaaside emissioonidele. Selle jaoks töötati välja pritsesüsteem, mis ...
 • Üles lae alla avatava sektsioonilise garaažiukse juhtsüsteem 

  Guske, Aivo (Eesti Maaülikool, 2018)
  Garaažiukse juhtsüsteemid on olnud kasutusel juba aastakümneid ning need lihtsustavad garaažiukse avamist ja sulgemist. Valida saab mitme erineva seadme vahel. Paraku ei ole võimalik arvestada iga garaaži eripäradega või ...
 • Reklaammaterjale jagava robotmanipulaatori konstrueerimine 

  Org, Richard (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud lõputöö projekt baseerub ideel luua tehnika valdkonna ettevõtetele ja haridusasutustele reklaammaterjale (visiitkaardid, flaierid jne) jagav robotmanipulaator, mis täidaks näiteks ühe teenindaja rolli ja oleks ka ...
 • Jäätmekonteinerite automaatpesuri arendus 

  Resev, Joonas (Eesti Maaülikool, 2018)
  Jäätmekonteineritesse koguneb erinevaid jäätmeid, millest osad võivad olla inimestele ja keskkonnale ohtlikud. Jäätmekonteineris olevate ohtlike jääkide ohutustatamiseks tuleb jäätmekonteinereid puhastada. Selleks saab ...
 • Elektonsüüte seade IZH Planeta 4 mootorile 

  Laanemets, Juhan (Eesti Maaülikool, 2018)
  Lõputöö projekti eesmärgiks oli tutvustada IZH Planeta 4 mootorile projekteeritud elektronsüüte seadet, mis asendaks olemasoleva süüteseadme. Koostatav süüteseade on võimeline töötama toitepingetega vahemikus 5.5 – 14 ...
 • Kaugjuhitav Speedway ajanäitamise süsteem 

  Metsis, Kristjan (Eesti Maaülikool, 2018)
  Antud töö eesmärk oli projekteerida kaugjuhitav ajanäitamise süsteem Speedway võistluste tarbeks. Seade koosneb kahest osast – pult ja ekraan. Seadmed peavad suhtlema omavahel raadiosageduse kaudu. Töö käigus tegi autor ...
 • Käärhingede tehniline lahendus sõiduauto ustele 

  Kasler, Taavi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käsitletakse uudset käärhingede tehnilise lahenduse väljatöötamist sõiduauto ustele. Tuuakse välja olemasolevate süsteemid ja nende puudused, mille uudne lahendus kõrvaldab. Projekteerimine ja seadme testimine toimus ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.