Sub-communities

Recent Submissions

 • Siseveekogud : õpik kõrgkoolidele 

  Järvalt, Ain; Järvekülg, Rein; Kisand, Anu; Mäemets, Helle; Ott, Ingmar; Panksep, Kristel; Pedusaar, Tiia; Tammert, Helen; Timm, Henn; Tuvikene, Arvo; Tuvikene, Lea; Tõnno, Ilmar; Vilbaste, Sirje; Ott, Ingmar (koostaja); Timm, Henn (koostaja) (Kalanduse teabekeskus, 2020)
  Inimeste kõige tavalisemad seosed siseveekogudega on matkamine, kalapüük, suplemine, janu kustutamine ja taimede kastmine. Et veekogude ääres viibimine mõjub paljudele rahustavalt, on jõgedel-järvedel miljonivaadete kaudu ...
 • Manure sampling instructions 

  Myrbeck, Åsa; Rodhe, Lena; Hellstedt, Maarit; Kulmala, Airi; Laakso, Johanna; Lehn, Friederike; Nørregaard Hansen, Martin; Luostarinen, Sari (Eesti Maaülikool, 2019)
  These instructions for manure sampling were formulated within the project Manure Standards (Advanced manure Standards for sustainable nutrient management and reduced emissions, Interreg Project No #R057) with the aim of ...
 • How to make the most of manure? : Handbook on good manure management practices 

  Unknown author (Eesti Maaülikool, 2019)
  Manure is a valuable resource that should be managed efficiently to make use of its valuable nutrients and to minimize losses. Besides nutrients, manure is also a source of organic matter that is vital for good soil quality. ...
 • Sõnniku proovivõtmise juhend 

  Myrbeck, Åsa; Rodhe, Lena; Hellstedt, Maarit; Kulmala, Airi; Laakso, Johanna; Lehn, Friederike; Nørregaard Hansen, Martin; Luostarinen, Sari (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev sõnnikuproovide võtmise juhend on koostatud projekti „Sõnnikustandardite arendamine parendamaks jätkusuutlikku toitainete kasutamist ja vähendamaks saasteainete emissioone“ (Interreg projekt Nr #R057) raames, ...
 • Kuidas sõnnikut kõige otstarbekamalt kasutada? : käsiraamat sõnnikukäitlemise headest tavadest 

  Unknown author (Eesti Maaülikool, 2019)
  Sõnnik on väärtuslik ressurss, mida peaks efektiivselt käitlema, kasutamaks ära selle toitainete väärtust ja vähendamaks kadusid. Lisaks toitainetele on sõnnik ka orgaanilise aine allikas, millel on tähtis roll mulla ...
 • Storm impacts on phytoplankton community dynamics in lakes 

  Stockwell, Jason D.; Doubek, Jonathan P.; Adrian, Rita; Anneville, Orlane; Carey, Cayelan C.; Carvalho, Laurence; De Senerpont Domis, Lisette N.; Dur, Gaël; Frassl, Marieke A.; Grossart, Hans-Peter; Ibelings, Bas W.; Lajeunesse, Marc J.; Lewandowska, Aleksandra M.; Llames, María E.; Matsuzaki, Shin-Ichiro S.; Nodine, Emily R.; Nõges, Peeter; Patil, Vijay P.; Pomati, Francesco; Rinke, Karsten; Rudstam, Lars G.; Rusak, James A.; Salmaso, Nico; Seltmann, Christian T.; Straile, Dietmar; Thackeray, Stephen J.; Thiery, Wim; Urrutia-Cordero, Pablo; Venail, Patrick; Verburg, Piet; Woolway, R. Iestyn; Zohary, Tamar; Andersen, Mikkel R.; Bhattacharya, Ruchi; Hejzlar, Josef; Janatian, Nasime; Kpodonu, Alfred T. N. K.; Williamson, Tanner J.; Wilson, Harriet L. (Wiley, 2020)
  In many regions across the globe, extreme weather events such as storms have increased in frequency, intensity, and duration due to climate change. Ecological theory predicts that such extreme events should have large ...
 • Atmospheric stilling offsets the benefits from reduced nutrient loading in a large shallow lake 

  Janatian, Nasime; Olli, Kalle; Cremona, Fabien; Laas, Alo; Nõges, Peeter (Wiley, 2019)
  As part of a global phenomenon, a 30% decrease in average wind speed since 1996 in southern Estonia together with more frequent easterly winds resulted in 47% decrease in bottom shear stress in the large (270 km2), shallow ...
 • LIFE Viva Grass recommendations on ecosystem-based planning and grassland management 

  Ruskule, Anda; Gulbinas, Justas; Prižavoite, Dana; Bojārs, Edgars; Veidemane, Kristīna; Morkvėnas, Žymantas; Kuris, Merle; Remmelgas, Laura; Nikodemus, Oļģerts; Villoslada Peciña, Miguel; Sepp, Kalev (Baltic Environmental Forum, 2019)
  Grasslands are among the most biologically diverse ecosystems in the world, providing a wide range of the ecosystem services essential for human welfare, e.g. biomass production for grazing animals, carbon storage, flood ...
 • Väetamise ABC 

  Kanger, Jaan; Kevvai, Toomas; Kevvai, Leonhard; Kärblane, Heino; Astover, Alar; Ilumäe, Ene; Lauringson, Enn; Loide, Valli; Penu, Priit; Rooma, Livi; Sepp, Karli; Talgre, Liina; Tamm, Uno (Põllumajandusuuringute Keskus, 2014)
  Käesolev vihik on oluliselt täiendatud trükk 1998-nda aasta väljaandest. Põhjalikumalt on lahti kirjutatud, haljasväetisi, külvikordi ja viljavaheldust, sõnniku kasutamist ning väetamise majanduslikku tasuvust käsitlevad ...
 • Estonian bumblebees 

  Viik, Eneli (koostaja); Mänd, Marika (koostaja) (Agricultural Research Centre, 2014)
  Bumblebees – who are they and what do they look like? Bumblebees are insects with a burly, furry and colourful appearance. They are members of the bee genus Bombus in the family Apidae. People have given them different ...
 • Eesti kimalased 2017 

  Viik, Eneli (koostaja); Mänd, Marika (koostaja) (Põllumajandusuuringute Keskus, 2017)
  Kes on kimalased ja millised nad välja näevad? Kimalased on kogukad, karvased ja värvilised kiletiivaliste seltsi mesilaslaste sugukonda kuuluvad putukad. Nad on rahva seas tuntud kui maamesilased, metsmesilased ja ...
 • Eesti kimalased 

  Viik, Eneli (koostaja); Mänd, Marika (koostaja) (Põllumajandusuuringute Keskus, 2012)
  Kes on kimalased ja millised nad välja näevad? Kimalased on kogukad, karvased ja värvilised kiletiivaliste seltsi mesilaslaste sugukonda kuuluvad putukad. Nad on rahva seas tuntud kui maamesilased, metsmesilased ja ...
 • Skateable spaces: found space and the purposely built skate space in Portugal - perception, trends, opportunities and mistakes 

  Borges Rodrigues, Luís Carlos (Eesti Maaülikool, 2020)
  Skateboarding action requires a suitable space. Such space spans from everyday places to skateboard parks. Skatepark provision typically relies on local authorities, whereas the general streets are often skateable by ...
 • Bathelors design project: Walking In The Rain 

  Nõmmik, Jonni-Harrison (Eesti Maaülikool, 2020)
  This bachelor's thesis has been compiled as a design plan for Toomemäe Park, which aims to improve the living environment and its quality by making it interesting.
 • Eesti arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri büroodes kasutatavate info hankimis tehnikate ja tõhustamise vajaduse kaardistamine 

  Metsaru, Eelar (Eesti Maaülikool, 2020)
  Tänapäevases maailmas kus majanduslik ökonoomne lähenemine planeerimisele ja ehitamisele nõuab optimaalseid lahendusi, on üha oluliseks muutumas kliendipõhine lähenemine, kus teostatud valmislahendus on nö kliendi nägu ...
 • Diversity of potato late blight pathogen Phytophthora infestans in the Baltic populations 

  Kiiker, Riinu (Eesti Maaülikool, 2020)
  Late blight, caused by the oomycete Phytophthora infestans (Mont. de Bary 1876), is one of the most economically damaging plant diseases and certainly the most devastating disease in potato. The current research results ...
 • Keskkonnamõju hindamiste ja keskkonnamõju strateegiliste hindamiste eelhinnangute andmise kvaliteet Lõuna-Eesti piirkonnas 

  Saar, Karin (Eesti Maaülikool, 2020)
  Keskkonnamõju hindamiste (KMH) ja keskkonnamõju strateegiliste hindamiste (KSH) kvaliteeti, seda mõjutavaid tegureid ning hindamisprotsessi on rahvusvahelisel tasandil ulatuslikult uuritud, neist vähesed on keskendunud ...
 • Kooli lähiümbruse ja piirkonna loodus- ning kultuuriväärtuslike paikade kasutamine õuesõppe õppekeskkonnana Rae valla koolide näitel 

  Reinumägi, Mirjel (Eesti Maaülikool, 2020)
  Eestit teatakse mitmekesise looduse poolest, samuti ka kui kõrgelt hinnatud haridust võimaldavat riiki. Hariduse kontekstis on suund kaasaegsele õpikäsitusele, mille märksõnadeks on õpilase autonoomia toetamine, koostöine ...
 • Urban beekeeping and people awareness about it based on Tartu 

  Solba, Sandra (Eesti Maaülikool, 2020)
  As the urban beekeeping is a rising trend but it is not regulated in Tartu city, the aim of this thesis is to locate suitable places for urban beekeeping in Tartu city and study how aware are Tartu people about urban ...
 • Kalakotkaste kodupiirkonna uuring Eestis GPS telemeetria andmestiku põhjal 

  Kirss, Margus (Eesti Maaülikool, 2020)
  Kalakotkas on Eestis pesitsev kotkaliik, kelle kodupiirkonna kohta ei ole põhjalikke uuringuid tehtud. Antud töö eesmärgiks on välja selgitada kalakotka kodupiirkonna ulatus ning mõned seda mõjutavad faktorid. Uuringus ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.