Now showing items 1-6 of 6

 • Laovarude optimeerimine tootmisettevõttes RITICO OÜ näitel 

  Vaab, Merle (2016)
  Ettevõtete üks olulisi eesmärke on kulude optimeerimine. Tootmisettevõttes moodustavad laovarud suure osa kogu käibevarast ja varudesse on paigutatud suur hulk kapitali. Varude parema juhtimisega on võimalik vabastada ...
 • Laovarude optimeerimine tootmisettevõttes Talent Plastics Tartu AS näitel 

  Parve, Evelyn (2013)
  Tootmisettevõtte üks olulisematest eesmärkidest on optimeerida kulusid, sealhulgas laovarusid. Eesmärgi saavutamiseks on vaja ettevõttele leida uus laovarude juhtimise süsteem, mis toetaks ja aitaks kaasa laovarude ...
 • Mitmetasandiline varude analüüs AS A. Le Coq näitel 

  Vilipuu, Kristel (Eesti Maaülikool, 2017)
  Varude juhtimise käsitlemisel esineb küll teatud finantsiline mõõde, kuid see ei ole koondatud ühtseks tervikuks, mille alusel oleks ettevõttel võimalus hinnata varude juhtimisega kaasnevaid finantsilisi aspekte. Lisaks ...
 • Varude juhtimine Enics Eesti AS näitel 

  Beljaeva, Maret (2012)
  Käesoleva magistritöö teemaks on „Varude juhtimine Enics Eesti AS näitel“. Töö eesmärk on anda ülevaade varude juhtimisega seonduvatest aspektidest teooriast lähtudes töö esimeses osas ning töö teises osas vaadelda selle ...
 • Varude juhtimine Falleroon OÜ näitel 

  Jürgenson, Tarmo (2016)
  Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli leida moodused jahutusvedelike, muude vedelike, autokaupade ning muude kaubavarude efektiivsemaks juhtimiseks. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks koostati 2015. aasta andmete põhjal ...
 • Varude juhtimine Valio Eesti AS-s 

  Teets, Anu (2015)
  Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on leida Valio Eesti AS-i moosi- ja pakkematerjalide varude haldamise paremad võimalused, et pika ja mitmekesise tooteportfelliga ettevõttel teostada varude juhtimist võimalikult ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.