Now showing items 1-1 of 1

  • AS Eesti Statoili kuvand tööandjana tudengite seas 

    Soodla, Piret (2012)
    Käesoleva töö eesmärk oli välja selgitada AS Eesti Statoili kuvand tööandjana tudengite seas. Uuringus kasutati veebiküsimustikku, mis sisaldas ka semantilise diferentsiaali skaalat. Ankeetküsitluse valimi moodustasid ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.