Now showing items 1-1 of 1

  • Ettevõtte tasuvuse leidmine AS KH Energia-Konsult näitel 

    Vänt, Liisi (2013)
    Bakalaureusetöö eesmärgiks oli ettevõtte tasuvusnäitajate leidmine, nende analüüsimine ja saadud tulemuste põhjal järelduste tegemine AS KH Energia-Konsult näitel. Töö koosneb kahest peatükist, teoreetilisest ja empiirilisest. ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.