Now showing items 1-7 of 7

 • Juustutootmise ja selle kõrvaltoodangu kuluanalüüs OÜ Estover Piimatööstus Kaarlijärve Meierei näitel 

  Meriste, Johan (2016)
  Bakalaureusetöö eesmärk on teostada juustutootmise ja selle kõrvaltoodangu kuluanalüüs ning teha ettepanekuid kuluarvestuse täiustamiseks. Uurimistöö ajendiks oli antud ettevõttes kohati lünklik kuluarvestuse korraldus. ...
 • Maasika-ja vaarikakasvatuse tasuvus Kasepuu talu näitel 

  Unt, Sirli (2016)
  Eestis on marjade tarbimine suurem kui tootmine. Uute marjaaedade rajamist on raskendanud importmarjade madal hind, millega Eesti marjakasvatajad peavad konkureerima. Marjakasvatuse teema on Eestis olnud aktuaalne. ...
 • Osaühing Viraito piimatootmisega seotud kulude arvestus 

  Himmaste, Ruth (2016)
  Kuluarvestuse korraldamine on ettevõttele vajalik nii majandusaasta aruande koostamiseks kui ka kuludega seonduvate juhtimisotsuse tegemiseks. Käesoleva töö eesmärk on anda ülevaade osaühing Viraito piimatootmisega seotud ...
 • Piima omahinna arvestus piimatootmisettevõttes 

  Lood, Kadi (Eesti Maaülikool, 2017)
  Põllumajandusspetsiifika erisustest tulenevalt ei ole omahinna temaatika ei teadlaste ega praktikute poolt piisavat käsitlemist leidnud. Teema tõstatub eriti teravalt majanduskriiside ajal, mil tihedas konkurentsis ...
 • Silo tootmisomahind kolme erineva stsenaariumi puhul piimatootmises 

  Häelm, Siim (Eesti Maaülikool, 2017)
  Antud magistritöö sai alguse huvist tegeleda piimakarjakasvatusega ja kuna silo on antud tootmissuuna üks esmastest ja peamistest sisenditest, siis sooviti leida kõige madalama tootmisomahinnaga silo tootmise stsenaarium. ...
 • Suvirapsi tasuvus AS Tartu Agro näitel 

  Kool, Airi (2012)
  Bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda majanduslik hinnang Tartu Agro suvirapsi kasvatamise tasuvusele ning leida võimalusi tasuvuse suurendamiseks. Töö eesmärk saavutati. Töö koostamisel uuriti Tartu Agro suvirapsi kasvatuse ...
 • Tegevuspõhise kuluarvestussüsteemi arendamine osaühingule Voore Farm Teenused 

  Helme, Maikret (Eesti Maaülikool, 2018)
  Tugevat positsiooni pidevalt muutuvas ärikeskkonnas ja tihedas konkurentsis on ettevõtetel raske hoida ilma täpse kuluarvestussüsteemita. Magistritöö eesmärgiks on arendada välja osaühingule Voore Farm Teenused tegevuspõhise ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.