Now showing items 1-1 of 1

  • Põllumajandusmaa tehinguhinna kujunemine Eestis aastatel 2004–2017 

    Maran, Elina (Eesti Maaülikool, 2018)
    Töö eesmärk oli välja tuua põllumajandusmaa tehinguhinda mõjutavad tegurid ning muutused tehinguhindades perioodil 2004–2017. Töös analüüsitavad kvantitatiivsed andmed on pärit Eesti Statistikaametist ning Maa-ameti ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.