Now showing items 1-3 of 3

 • E-arvete kasutamisest saadud majanduslik mõju avalikule sektorile 

  Torokvei, Jaanika (2016)
  Palju on spekuleeritud selle üle, et e-arvete kasutamise abil on ettevõtetel võimalik raha säästa ning annab ka mitmesugust mitterahalist kasu, siis antud uurimustööga analüüsibki autor e-arvete kasutamist avalikus ...
 • E-arvete rakendamise aspektid Eestis 

  Elissarov, Kaire (2014)
  Üha rohkem ettevõtteid ja organisatsioone võtab kasutusele e-arved ning seetõttu on jooksvalt vaja teha muudatusi ja täiendusi e-arvete vahetamise süsteemides. Bakalaureusetöö eesmärk on e-arvete kasutuse hetkeolukorra ...
 • Raamatupidamise automatiseerimisprotsessi tulemuslikkus raamatupidamisettevõttes 

  Lilienthal, Karmen (Eesti Maaülikool, 2019)
  Töö, pealkirjaga „Raamatupidamise automatiseerimisprotsessi tulemuslikkus raamatupidamisettevõttes“, eesmärk on hinnata raamatupidamise automatiseerimisprotsessi tulemuslikkust raamatupidamisettevõttes. Eesmärgi ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.