Now showing items 1-2 of 2

  • Biokütust tootva ettevõtte käibekapitali juhtimine PK Oliver AS näitel 

    Sild, Kersti (Eesti Maaülikool, 2015)
    Käibekapital näitab ettevõtte likviidsete varade olukorda, mida ettevõte saab kasutada oma äritegevuses. Sageli on suure müügikäibega ja kasumit tootval ettevõttel probleeme likviidsusega, mille tulemusena satub ettevõte ...
  • Biokütuste kasutamine autotranspordis 

    Järveoja, Janar (2013)
    Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida praegusel ajal kättesaadavate esimese põlvkonna biokütuste eeliseid ja puuduseid naftast toodetavate kütustega võrreldes ning analüüsida esimese põlvkonna bioetanooli ja -diisli ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.