Now showing items 1-1 of 1

  • Toodete kasumlikkuse analüüs Wentos OÜ-s 

    Tõnts, Merli (2015)
    Antakse ülevaade uurimistöö eesmärkidest, probleemidest, uurimismeetoditest, olulisematest tulemustest ning nende rakendusalast. Samuti esitatakse olulised faktid, arvandmed ja seosed. Bakalaureusetöös tuuakse välja üks ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.