Show simple item record

dc.contributor.advisorPrits, Maret
dc.contributor.authorInno, Martin
dc.date.accessioned2015-06-08T09:53:50Z
dc.date.available2015-06-08T09:53:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2370
dc.description.abstractUurimistöö eesmärk oli Sõmeru valla ettevõtluseks vajalike ressursside välja selgitamine ning ettevõtluse olukorra võrdlemine erinevate majandussektorite, ettevõtlusvormide ning ettevõtete suurusklasside lõikes aastatel 2010-2013. Uurimismeetodiks oli kvantitatiivne võrdlev analüüs. Sõmeru vallas leidub rohkelt (loodus)ressursse, mida on võimalik valla ettevõtetel oma ettevõtlusestegevuses kasutada. Sõmeru valda registreeritud äriühingutest üle 90% olid osaühingud, ning ülejäänud aktsiaseltsid, kuid suurem osa müügitulust tuli aktsiaseltsidelt. Sõmeru valla ettevõtete müügitulud olid suurimad aastal 2012, mil kogu müügitulu oli 172,32 miljonit eurot, ning väikseimad 2010. aastal, 143,47 miljonit eurot. Sõmeru valla ettevõtted teenisid suurimat kasumit 2011. aastal, mil see oli 9,02 miljonit eurot, ning väikseimat kasumit 2010. aastal, 5,64 miljonit eurot. Kõige rohkem ettevõtteid tegutses uuritavate aastate jooksul tertsiaarsektoris, millele järgnesid sekundaar- ning primaarsektori ettevõtted. Üle 85% Sõmeru valla ettevõtetest moodustasid mikroettevõtted, oli ka umbes 20 väikeettevõtet ning mõned keskmise suurusega ettevõtted ja üks suur ettevõte, AS Rakvere Lihakombinaat. Sõmeru vallas on head tingimused ettevõtlusega tegelemiseks. Sõmeru valla elanikud on väga ettevõtlikud ning ka vald on väga ettevõttesõbralik. Ettevõtete ning loodud töökohtade arv on iga aastaga kasvanud ning loodetavasti kasvab ka edaspidi.EST
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to ascertain the necessary resources needed for entrepreneurship in Sõmeru parish and to compare the situation of entrepreneurship in different economic sectors, business forms and enterprise size classes during the years 2010-2013. There are a lot needed resources available for enrepreneurship in Sõmeru Parish, such as a lot of mineral resources, forests and productive farmlands. Enterprises of Sõmeru Parish had the highest sales revenues in 2012, when the exact size was 172,32 million euros. The biggest profit was made in the year 2011, when it was 9,02 million euros alltogether, and the smallest profit, 5,64 million euros was earned in 2010. Most of the enterprises were operating in the tertiary sector, followed by the secondary and primary sector. Over 85% of all enterprises were micro-enterprises. Sõmeru Parish has good conditions for engaging in business. The residents of Sõmeru Parish are very enterprising and the parish itself is very entrepreneur-friendly. The amount of created businesses and jobs has risen every year, and hopefully will continue to.EN
dc.subjectettevõtlusEST
dc.subjectettevõttedEST
dc.subjectkasumEST
dc.subjectSõmeru valdEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleEttevõtluse olukord ja võimalused Sõmeru vallasen_US
dc.title.alternativeThe Situation and Opportunities of Entrepreneurship in Sõmeru Parishen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2015-06-11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.