Show simple item record

dc.contributor.advisorJürgenson, Harli
dc.contributor.authorAnsu, Jakob
dc.contributor.authorKasak, Alvar
dc.date.accessioned2015-06-04T06:16:44Z
dc.date.available2015-06-04T06:16:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2341
dc.description.abstractTöö lühikirjeldus: Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli tuvastada, kuidas toimivad Eesti Maaülikooli erinevad GNSS seadmed HadNet VRS ning Maa‒ameti RTK püsijaamade võrgus. Mõõtmiste käigus võrreldi Maaülikooli erinevaid GNSS seadmeid üksteise suhtes ning analüüsiti, kas ning kui suured erinevused on GNSS seadmete initsialiseerimise ajas erinevate püsijaamadega ja eri tingimustes. Lisaks võrdlusele üksteise suhtes seadistati seadmetesse ka Maa‒ameti uus tugijaamade võrk, et seadmeid oleks võimalik kasutada ka Maa‒ameti poolt pakutavate teenustega. Mõõtmisi viidi läbi kolmes piirkonnas, mis asusid Pangodis, Verevil ning Tartus. Neljast punktist kahel võrreldi lisaks initsialiseerimise aegadele ka Maa‒ameti ning Topcon VRS võrgu täpsust punkti suhtes. Kaks punkti, kus võrreldi lisaks initsialiseerimise ajale täpsust, olid Verevi-1 tihendusvõrgu punkt ning Tartus asuv kohaliku võrgu I järgu punkt 10000. Töös võrreldi omavahel erinevaid seadmeid. Nendega mõõdeti samu punkte võimalikult sarnastes tingimustes ja seejärel analüüsiti saadud tulemusi. Selleks võrreldi Trimble R8 mudel 1 ning Trimble R4 mudel 3 seadmetega tehtud mõõtmisi Pangodis ning punktil Verevi-1. Keskmine initsialiseerimise aeg ei erinenud kahe punkti vahel rohkem kui 8 sekundit. Samuti võrreldi seadmeid rasketes tingimustes. Selleks mindi nendega Eesti Maaülikooli kõrval olevate puude alla ja prooviti seal initsialiseerimisi läbi viia. Täpsuse analüüsiks mindi ca 1,2 km kaugusel asuvale kohaliku võrgu punktile, mille horisont oli avatud. Seal korrati mõõtmisi, et välja selgitada, kuidas mõjutavad erinevad võrgud initsialiseerimise täpsust. Töö käigus selgitati välja, et uutel seadmetel ei mõjuta kaugus baasjaamast initsialiseerimise aega,Initsialiseerimise aega mõjutavad tingimused, kus mõõtmisi läbi viidi. Rasketes tingimustes mõõtes ei suutnud vanemad seadmed ei säilitada ega taastada kaotatud initsialiseeringut, kuid uuemad seadmed olid tunduvalt efektiivsemad.est
dc.description.abstractThe purpose of this thesis was to ascertain how Estonian of Life Sciences different GNSS devices work in HadNet VRS and Maa-amet VRS networks. Different University of Life Sciences GNSS devices were compared and analyzed. The main goal was to analyze if and how big the differences in initialization times were while using different GNSS devices in different conditions. The new Maa-amet reference station network was also added to the devices to have a chance to use the measurements while using the services provided by Maa-amet. The measurements were carried out in three areas, which were Pangodi, Verevi and Tartu. In addition to measuring the initializating times, the accuracy of measurements was also measured at two points while using HadNet VRS network and Maa-amet VRS network. Those two points were Verevi-1 densification point and the local class I point 10000 in Tartu. Different devices were compared during this thesis by measuring with them in as similar conditions as possible and then analyzing the collected results. For that the comparisons were made with Trimble R8 model 1 and Trimble R4 model 3 collected measurements in Pangodi and Verevi-1 densification point. The average initialization time was not different by more than eight seconds. Also the devices were compared in difficult conditions. For that the devices were taken under some trees right next to Metsamaja where the initialization times were measured. For accuracy measurements the devices were taken to a local geodetic point which was about 1,2 km away. The point had an open horizon and the measurements were repeated there to analyze how different VRS networks influence the accuracy of initialization. During the research it appeared that for the new devices the initialization time was not influenced by the distance from the reference stations. But it was influenced by the conditions where the measurements were made. The older devices were not able to maintain or recover lost initialization in difficult conditions while the newer devices could recover intialization in a couple of minutes.eng
dc.subjectGPS
dc.subjectGNSS
dc.subjectVRS
dc.subjectseadmedEST
dc.subjectEesti MaaülikoolEST
dc.subjectmõõtmineEST
dc.subjectinitsialiseerimise aegEST
dc.subjecttäpsusEST
dc.subjectanalüüsEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleEMÜ Geomaatika osakonna GPS seadmete efektiivsuse analüüsest
dc.title.alternativeThe analysis of the effectiveness of Estonian University of Life Sciences GPS deviceseng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2015-06-06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record