Näita lihtsat nimetuse kirjet

dc.contributor.advisorTeder, Marko
dc.contributor.authorNõmme, Ergo
dc.date.accessioned2015-06-03T12:38:35Z
dc.date.available2015-06-03T12:38:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2338
dc.description.abstractMagistritöös uuriti kas mittepurustavate katsemeetoditega saadud tulemused on sama usaldusväärsed kui reaalsel purustaval paindekatsel saadud tulemus. Lisaks võrreldi mittepurustava katsemeetodi (Fakopp) kaudseid tulemusi ostese mõõtmise tulemustega. Esmalt viidi läbi katsekehade visuaalne hinnang vastavalt standardile NS-INSTA 142:2009. Teiseks saadi tulemused mittepurustava katseseadme Fakopp Microsecond Timer abil viie erineva mõõtmisviisi korral – üks otsene (puitelemendi otstest) ja neli kaudsed (puitelemendi servadega kombineeritud mõõtmised). Kolmandaks kasutati mittepurustavat katseseadet Timber Grader MTG, millega määrati staatiline elastsusmoodul. Viimaks sooritati purustav paindekatse ja võrreldi reaalseid tulemusi mittepurustavate katsemeetoditega saadud tulemustega ning tehti analüüs. Üle kõigi kuusepuidust katsekehade olid tulemused ootuspärased. Timber Grader MTG ja purustava paindekatse vahel esines tugev korrelatsioon (r=0,82). Samuti andsid sama puuliigi korral kõik Fakopp Microsecond Timer mõõtmisviiside tulemused tugevaid seoseid purustava paindekatse tulemustega (r=0,72...0,88). Männipuidust katsekehade osas olid korrelatsiooninäitajad veidi kehvemad, kuid mitte palju (Timber Grader MTG – r=0,65 ja Fakopp Microsecond Timer – r=0,59...0,70). Uurimustöös katsetati ka sarikaid (ristlõikega 50x150 mm) ja poste (ristlõikega ca 120x120 mm). Edaspidi tuleks uurida rohkem suuremõõtmelisi kasutusel olnud puitelemente, kuna uuritavad konstruktsioonid on objektidel ikkagi suuremõõtmelised. Mittepurustavate katsemeetodite eesmärk on hinnata puitelemendi tugevusnäitajaid, ilma neid purustamata. Kaudne mittepurustava katsemeetodi mõõtmisviis on väga tähtis, kuna in situ konstruktsioonide puhul ei ole üldjoontes puitelemendi otstele võimalik juurde pääseda ja seetõttu tuleb kasutada kaudset Fakoppi mõõtmisviisi.EST
dc.description.abstractIn present master thesis the investigations were done to compare the bending strength and modulus of elasticity of the timber using non-destructive measuring methods on applied elements to timber sample elements with the same dimensions using destructive methods in laboratory. At the same time the reliability of non-destructive measuring method (Fakopp) was assessed. Firstly the visual evaluation of test elements was done according to the standard NS-INSTA 142:2009. Secondly the time of flight was measured using test device Fakopp Microsecond Timer in five different positions. One directly and four indirectly. Thirdly the non-destructive device Timber Grader MTG was used to determine the static modulus of elasticity. Finally timber samples were tested destructively and these results were compared to the results got using non-destructive methods. The results concerned spruce timber test samples were anticipated. The correlation between Timber Grader MTG values and bending strength was r = 0,82. The similar results were got using Fakopp device, r = 0,72…0,88. Test samples from pine timber were not so well in correlation with Timber Grader MTG – r = 0,66 and with Fakopp – r = 0,59…0,70 compared to destructive method results. The timber rafters with dimensions of 50 by 150 mm and posts of 120 by 120 mm were tested. In future investigations timber elements with larger dimensions should be researched because in real structures the dimensions are usually greater. The aim of using nondestructive methods to evaluate strength characteristics of timber elements without destroying them is really important. In situ cases it is difficult to open timber elements’ ends and measure the physical properties directly.EN
dc.subjectpuitEST
dc.subjectfüüsikalised omadusedEST
dc.subjectmehaanilised omadusedEST
dc.subjectmittepurustav katsemeetodidEST
dc.subjectpurustav paindekatsedEST
dc.subjectpaindetugevusEST
dc.subjectelastsusmoodulidEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleKasutuses olnud konstruktsioonipuidu uurimine mittepurustavalt ja purustavalten_US
dc.title.alternativeInvestigation of used lumber with nondestructive and destructive methodsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2015-06-09


Failid selles nimetuses

Thumbnail

Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:

Näita lihtsat nimetuse kirjet


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Kõik kirjed Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace on autoriõigusega kaitstud, kui ei ole teisiti märgitud.