Show simple item record

dc.contributor.advisorPalge, Veli
dc.contributor.advisorAnnuk, Andres
dc.contributor.authorLüüs, Toomas
dc.date.accessioned2015-05-30T08:02:13Z
dc.date.available2015-05-30T08:02:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2204
dc.description.abstractTänapäeval on taastuvenergiaallikate kasutamine muutunud väga populaarseks. Mikrotootjatel on suur huvi OFF-grid lahenduste vastu, mille korral ei olda sõltuvuses üldvõrgust. Käesoleva töö eesmärgiks on leida optimaalseim talu OFF-grid süsteemi lahendus, et rahuldada talu elektrienergia vajadus taastuvenergiaallikatega, milleks on tuul, päike, vesi ja võimalusel ka puit. Eesmärgi saavutamiseks on analüüsitud talu piirkonna päikesekiirguse intensiivsust ja tuule kiiruseid kasutamaks neid kui peamiseid energiaallikaid. Energia salvestamiseks on võrreldud erinevaid akude liike, hooratta, suruõhkenergiasalvestite ja eelkõige pumphüdroelektrijaama kasutamist, sest talu tegeleb ise ka järvede rajamisega, mistõttu on viimane eelistatuim valik. Tagavara generaatorina on võrreldud biomassi (eelkõige puitu) kasutava mootoriga käitatavat generaatorit teiste sisepõlemismootorite generaatoritega. Lõpetuseks on võrreldud võimalikke OFF-grid süsteeme leidmaks talule optimaalseim lahendus. Talu piirkonnas on energia saamiseks kõige otstarbekam kasutada päikesepaneele. Salvestamiseks on sobivaim lahendus pumphüdroelektrijaam, mis suudab talule tagada stabiilse energiavarustuse pikaks ajaks kasutades suvekuudel päikesepaneelidelt saadud salvestatud energia ülejääki hiljem vähese päikesekiirgusega perioodil. Varugeneraatoriks valiti eelkõige madala soetushinna tõttu bensiinimootoriga käitatav elektrigeneraator.est
dc.description.abstractUsage of renewable resources has nowadays become very popular. Small producers show a great interest in OFF-grid solutions, which do not depend on the main power network. The aim of this work is to find an OFF-grid system solution that satisfies farm household’s need for electric power with renewable resources such as wind, sun, water and wood when needed. Firstly, the intensity of solar radiation and wind speed have been researched as the main power resources in the farm region to accomplish the aim. The study also includes a research on different kind of batteries and the usage of flywheel, compressed air energy storage and above all, the pumped-storage hydro power plant, which is the most preferred because the farm is engaged in lake constructions itself. For standby generator the author has compared biomass power plant with other internal combustion engines. Lastly, a comparison of the potential OFF-grid systems has been carried out to find the most optimal solution for the farm. Receiving energy from the solar panels is the most reasonable solution in the farm region. For energy storage the most convenient solution for the farm is the pumped-storage hydro power plant which can save summer’s surplus energy received from the solar panels to use it later in case of energy deficit. Electric generator powered by petrol engine was chosen for the standby generator due to it’s low price.eng
dc.subjecttaastuvad energiaallikadEST
dc.subjecttuuleenergiaEST
dc.subjectpäikeseenergiaEST
dc.subjectenergiasalvestusEST
dc.subjectgeneraatoridEST
dc.subjecttasuvusaegEST
dc.subjecttaludEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleTaastuvressursside kasutamine talu autonoomse energiavarustuse korraldamiseksest
dc.title.alternativeUsage of Renewable Resources for Farmʼs Autonomous Energy Supplyeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2015-06-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record