Show simple item record

dc.contributor.advisorLeetsar, Jaan
dc.contributor.authorKiisk, Taavi
dc.date.accessioned2015-05-29T07:54:10Z
dc.date.available2015-05-29T07:54:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2183
dc.description.abstractEttevõtlus ning ettevõtlusaktiivsus on nähtused, mis on majanduse ja ühiskonna arengu seisukohast määrava tähtsusega, johtuvalt ettevõtjate rollist lisandväärtuse loomise ahelas ning tööpakkujatena. Tunnustades ettevõtluse olulisust ning selle olemuse ja määratlemise keerulisust, on tarvilik selle sisuline uurimine ning hindamine ettevõtlusaktiivsuse abil. Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse ettevõtlusaktiivsust Lõuna-Eesti piirkonna valdades aastatel 2005 – 2012. Eesmärgi saavutamiseks defineeritakse töös ettevõtluse mõiste koos selle olemusega, uuritakse ettevõtlusaktiivsuse mõõtmiseks kasutatavat metoodikat, leitakse seda iseloomustavad näitajad vaadeldavas piirkonnas ning analüüsitakse näitajate dünaamikat ja leitakse meetodeid ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks piirkonna valdades. Bakalaureusetöös kasutatakse ettevõtlusaktiivsuse iseloomustamiseks peamiselt majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu tuhande inimese kohta, millele tugineb töö empiiriline osa. Lõuna-Eesti piirkonda iseloomustavad töö tulemustest johtuvalt suhteline mahajäämus üleriigilises kontekstis ning märkimisväärsed ettevõtlusaktiivsuse erinevused perifeersete haldusüksuste ja tõmbekeskuste lähedaste omavalitsuste vahel. Erinevuste põhjused on tingitud eelkõige valdade geograafilisest paiknemisest ning tulenevast elanikkonna koguse ja kvalifikatsiooni erinevustest. Mainitud probleemide minimeerimiseks ning arengu tagamiseks on tarvilik koostöös riigiga parandada infrastruktuuri kvaliteeti, kuid kohalikel omavalitsustel on lisaks mitmesuguseid vahendeid ettevõtlusaktiivsuse edendamiseks, eelkõige toetades ettevõtlusalast haridust või edendades koostööd, seda kas kaasates piirkonna ettevõtjaid suuremal määral otsustusprotsessi või soosides ühistegevust.EST
dc.description.abstractEntrepreneurship and entrepreneurial activity are phenomena closely related to the prospect of economic and societal development, considering the role of entrepreneurs as, for an example, employers. Acknowledging the importance of entrepreneurship and its inherent elaborate nature, defining and assessing it through the use of entrepreneurial activity is a necessity. In this bachelor’s thesis, entrepreneurial activity in Southern Estonian parishes during the period of 2005 – 2012 is examined. In order to achieve the objective, the nature and concept of entrepreneurship is defined, as well as methodology used to evaluate entrepreneurial activity. On the basis of previous analysis, the dynamics of entrepreneurial activity in the region are assessed and possible solutions are offered in order to increase entrepreneurial activity in Southern Estonian parishes. The primary method used to assess entrepreneurial activity in the thesis is the number of economically active enterprises per a thousand residents, which forms the basis of the empirical part of the thesis. Southern Estonian region has several characteristic features in regards to entrepreneurial activity, most prominent of those being relative geographical isolation and low number of population, affecting the previously mentioned phenomenon. Compared to the rest of the state, the rate of entrepreneurial activity in the region is lower, there are also significant differences of the phenomenon within the region. In order to reduce regional differences of entrepreneurial activity as well as boost overall levels of it, improving the quality of infrastructure, mainly in the form of road network, and promoting co-operation between the municipalities and local residents as well as entrepreneurs of the region is vital.EN
dc.subjectettevõtlusEST
dc.subjectettevõttedEST
dc.subjectettevõtjadEST
dc.subjectvalladEST
dc.subjectLõuna-EestiEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleEttevõtlusaktiivsus Lõuna-Eesti valdades aastatel 2005 – 2012en_US
dc.title.alternativeEntrepreneurial activity in Southern Estonian parishes from 2005 to 2012en_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2015-06-11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.