Show simple item record

dc.contributor.advisorUiboleht, Kaire
dc.contributor.authorLell, Kadri-Ann
dc.date.accessioned2015-05-25T09:17:44Z
dc.date.available2015-05-25T09:17:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2014
dc.description.abstractKäesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada väikeettevõtjatest toidukäitlejate arusaamad turundusest ning nende turunduspraktikad. Magistritöö annab vastuseid järgnevatele uurimisküsimustele: mida väikeettevõtjatest toidukäitlejad mõistavad turunduse all, millised on väikeettevõtjatest toidukäitlejate turunduspraktikad, millest lähtuvad väikeettevõtjatest toidukäitlejad turundustegevuste planeerimisel ja elluviimisel ning milliseid probleeme on väikeettevõtjatest toidukäitlejatel turundustegevuse teostamisel. Käesolev magistritöö on iseloomult kvalitatiivne ning tugineb 6 poolstruktureeritud intervjuule ettevõtjatega. Intervjuu tulemuste analüüsimiseks on kasutatud induktiivse sisuanalüüsi meetodit, mis hõlmab eneses korduvate teemade ning mustrite välja selgitamist ning nende omakorda analüüsimist ja võrdlemist. Uuringu tulemustest selgus, et intervjueeritavate arusaamad ning turunduspraktikad on väga erinevad. Käesoleva magistritöö tulemused on olulised kõikidele, kes vähemal või suuremal määral puutuvad kokku maamajanduslike ettevõtetega ja turundustegevusega. Samuti on töö väljund oluline nendele, kes soovivad konkreetset valdkonda Eestis edasi arendada ning õpetada ettevõtjaid, kuna töö annab vastuseid ettevõtjate arusaamade kohta turundusest ning pakub vastuseid ettevõtjate turunduspraktikate kohta.EST
dc.description.abstractThe aim of this master’s thesis was to identify the marketing concepts and marketing practice perceptions of small food handling enterprises. This study gives answers to questions: what small food handling enterprises understand as marketing, which are the marketing practices of small food handling businesses, on what small food handling enterprises base their planning and implementing of marketing activities and what kind of problems the small food handling enterprises encounter while executing their marketing plan. The present study is qvalitative by its nature and bases on six semi-structured interviews carried out with entrepreneurs. To analyze the results of the interviews, inductive content analysis method was used, which involves working out recurring themes and patterns and analyzing and 2 2 comparing the found results. The results of this master’s thesis are important to everyone who more or less are related to rural economical enterprises and marketing activities. Also, the output of this thesis is important to those who further wish to develop a certain field in Estonia and to educate entrepreneurs, because the thesis gives an answer to how the entrepreneurs understand the marketing and offers answers of entrepreneurs marketing practices.EN
dc.subjectmagistritöödEST
dc.subjectturundusEST
dc.subjectturundusarusaamadEST
dc.subjectturunduspraktikadEST
dc.titleTurundusarusaamad ning turunduspraktikad maapiirkonna väikeettevõtjatest toidukäitlejate näitelen_US
dc.title.alternativeMarketing concepts and marketing practices of small food handling entepreneurs in rural area.en_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2015-05-27


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.