Show simple item record

dc.contributor.advisorKask, Kalle
dc.contributor.advisorOrro, Toomas
dc.contributor.authorJeremejeva, Julia
dc.date.accessioned2015-02-25T13:32:02Z
dc.date.available2015-02-25T13:32:02Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-9949-536-74-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1914
dc.description.abstractThis study was designed to get additional knowledge about the treatment of postpartum (PP) clinical metritis (CM) and clinical endometritis (CE), using a combination of systemic antibiotics with administration of prostaglandin F2α (PGF2α), to determine the optimal time of treatment, and to study the effects of this treatment on clinical, physiological and fertility parameters. The second aim of the study was to determine of the diagnostic role of acute phase proteins (APP), and the exposure of treatment success using prescription of APP in the case of CM and CE. Furthermore, to evaluate the potential association of APP as inflammatory mediator, with subsequent fertility in dairy cows suffering from CM or CE, treated with different methods, in comparison with untreated diseased and healthy control cows. Three clinical studies, and one additional study, were carried out. Late pregnant dairy cows (21 animals in the first study, 68 in the second and 67 in the third study) with diagnosed CM and CE were divided into experimental and positive control groups, and negative control groups were composed of healthy cows. Measurements of body temperature, examination of general health status and vaginal discharge, ultrasonographic or bacteriological and cytological examinations, determination of plasma or milk progesterone, measuring of APP and data of fertility parameters were used for evaluation of treatment success. Using a combination of systemic administrations of ceftiofur with two injections of PGF2α at intervals of 8 h, was compared with using an oxytocine analogue and intrauterine administration of cephapirin and a combination of intramuscular administration of ceftiofur with flunixin. Treatment of CE was tested using systemic administrations of ceftiofur with two injections of PGF2α at intervals of 8 h in the early PP (5-10 day after calving) and late PP (30-35 day PP). The findings of this study indicate that treatment of CM using ceftiofur in combination with PGF2α, in comparison with a combination of oxytocin with intrauterine administration of cephapirin, showed no clear difference nor effect on the improvement of clinical signs nor inflammatory parameters during the early PP, neither on bacteriological and cytological findings during the late puerperal period. Treatment of CM and CE using flunixin, in addition to parenteral antibiotic, did not improve clinical recovery, or inflammatory parameters or elimination of bacteria from the uterus. Regardless of the more severe inflammation that was detected in animals from the group treated by parenteral administration of antibiotic with PGF2α (higher body temperatures and concentrations of haptoglobin) they showed the same fertility parameters as healthy animals. The results of this study suggest that treatment of CE in the early PP period, using systemic administration of ceftiofur with two injections of PGF2α at intervals of 8 h, could be more preferable to using the same treatment in the late PP. However, this difference was not significant and studies with larger sample sizes should be undertaken to confirm this hypothesis. The findings of an additional study indicate that plasma APP, measured during the PP period, are negatively associated with subsequent fertility in treated CM and CE animals, as well as in untreated and healthy dairy cows.ENG
dc.description.abstractKäesoleva uurimuse eesmärgiks oli saada uut teavet poegimisjärgse kliinilise metriidi (KM) ning kliinilise endometriidi (KE) ravi kohta, kasutades süsteemset antibiootikumi kombinatsioonis prostaglandiin F2α (PGF2α) manustamisega. Teostatud uuringute käigus üritati määrata optimaalne ravi teostamise aeg ja uurida ravi toimet looma kliinilistele ja füsioloogilistele parameetritele ning sigivusele. Uuringu teine eesmärk oli hinnata akuutse faasi proteiinide (AFP) võimalikku rolli põletikuvahendajatena ja nende seost lüpsilehmade edasise tiinestumisega, kes põevad kliinilist metriiti või kliinilist endometriiti, ja keda ravitakse kasutades erinevaid meetodeid. Seejärel võrrelda eelnimetatud haigustega lehmi ravimata haigete ning tervete kontroll-lehmadega. Doktoritöö käigus teostati kolm kliinilist uuringut ja üks lisauuring. Lõpptiined lüpsilehmad (21 looma esimeses, 68 teises ja 67 kolmandas katses), kel oli diagnoositud KM ja KE, jagati eksperimentaal- positiivsesse kontroll- ja negatiivsesse kontrollrühma. Raviedukuse hindamiseks kasutati kehatemperatuuri mõõtmist, terviseseisundi ja vaginaalnõre hindamist, emaka ultrasonograafilist, bakterioloogilist või tsütoloogilist uuringut. Lisaks piima või vereplasma progesterooni sisalduse ja AFP määramist ning sigivusparameetrite hindamist. Kasutatud raviskeemid olid: a) tseftiofuuri lihastesisene manustamine viie päeva jooksul, millele järgnes kaks PGF2α manustamist ravikuuri kuuendal päeval kaheksatunnise intervalliga, võrrelduna oksütotsiini kasutamisega kombinatsioonis tsefapiriini intrauteriinse manustamistega (uuring 1), b) tseftiofuuri ja fluniksiini (mittesteroidne põletikku pärssiv vahend (NSAID)) samaaegne lihastesisene manustamine (uuring 2 ja 3), c) testiti ka eelpool nimetatud raviskeemi A varajases poegimisjärgses järgus (5.–10. päev pärast sünnitust) ja hilises poegimisjärgses järgus (30.–35. päev pärast sünnitust). Uurimuse tulemused näitasid, et lihastesisesel tseftiofuuri manustamisel kombinatsioonis PGF2α, võrrelduna oksütotsiini kasutamisega kombinatsioonis tsefapiriini intrauteriinse manustamistega, polnud selget mõju kliiniliste sümptomite ning põletiku parameetrite muutustele KM esinemise kestel. Kliinilise metriidi ning KE ravi NSAIDide abil lisaks lihastesiseselt manustatavatele antibiootikumidele ei kiirendanud kliinilist paranemist, põletikuparameetrite langust ega bakterite elimineerimist emakast. Hoolimata ägedamast põletikust selle rühma loomadel, keda raviti lihastesiseselt antibiootikumidega koos PGF2α’ga (kõrgeim kehatemperatuur ning AFP kontsentratsioon), olid nende sigivusparameetrid sarnased tervete loomadega. Arvestades tiinestumisnäitajaid, võib soovitada KE ravi varapoegimisjärgses järgus (5–10 poegimisjärgsel päeval), mil emakapõletik on akuutses faasis ning emaka kaitsemehhanismid võitlevad aktiivselt emaka patogeenide ning põletikuga. Tseftiofuuri lihastesisene manustamine kombineerituna kahe PGF2α süstiga kaheksatunnise intervalli järel tundub olevat parem kui sama ravi hilispoegimisjärgses järgus (30–35 poegimisjärgne päev). Samas oleks vajalik siiski ulatuslikum sellekohane uuring. Antud uurimus näitas, et AFPde kõrgem tase ägedama põletikuga loomadel esimese seitsme poegimisjärgse nädala jooksul oli seotud madalama tiinestumisega nii KM-ga, KE-ga kui ka tervetel lehmadel.EST
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.subjectlehmadEST
dc.subjectveiste haigusedEST
dc.subjectendometriitEST
dc.subjectraviEST
dc.subjectprostaglandiinidEST
dc.subjectantibiootikumidEST
dc.subjectloomatervishoidEST
dc.subjecttiinusEST
dc.subjecthindamineEST
dc.subjectdissertatsioonidEST
dc.titleProstaglandin F2α and Parenteral Antibiotics as a Treatment of Postpartum Metritis and Endometritis, and Possible Relation of Acute Phase Proteins With Subsequent Fertility in Dairy Cowsen_US
dc.title.alternativeProstaglandiini F2α ja antibiootikumide lihastesisene või nahaalune kasutamine poegimisjärgse metriidi ja endometriidi ravis lüpsilehmadel ning taastiinestumise võimalik hindamine akuutse faasi proteiinide määramise kauduen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2015-03-12
dc.type.qualificationnamePhD


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record