Show simple item record

dc.contributor.advisorLuik, Matis
dc.contributor.authorDreiling, Ervin
dc.date.accessioned2014-05-30T09:28:14Z
dc.date.available2014-05-30T09:28:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1532
dc.description.abstractLõputöö eesmärgiks oli teha parima võimaliku teraviljakombaini valik konkreetsele Eesti teraviljatootjale. Selleks analüüsiti tangensiaalpeksuseadme ning klahvpuisturitega, tangensiaalpeksuseadme ning rootorpuisturitega ning aksiaalpeksuseadmega teraviljakombainide tööorganite erinevusi ning nende sobivust Eesti teraviljatootjale. Peksuseadmete võrdlusest tuleneb, et seemne kvaliteedi seisukohast on parim aksiaaltrumliga teraviljakombain. Aksiaalse asetusega rootoris toimub terade eraldamine viljamassist hõõrdejõu toimel, mis vähendab tera vigastamise riski. Aksiaaltrumliga teraviljakombaini teiseks eeliseks on tema suurem jõudlus võrreldes tangensiaalpeksuseadmetega. Üks rootorkombain võib ideaaltingimustel asendada kahte tangensiaalpeksuseadme ning klahvpuisturitega kombaini. Samas on aksiaalpeksuseadmega teraviljakombainid tundlikumad vilja niiskuse suhtes. Sellega langeb jõudlus. Parim valik sel juhul on hübriidkombain, kus on ühendatud nii tangensiaalpeksuseade kui rootorpuisturid. Sellega tagame tera piisava kvaliteedi, hea jõudluse erinevate klimaatiliste tingimuste korral mis on võrreldav aksiaalpeksuorganiga. Suurem jõudlus tagab teravilja õigeaegse koristuse, millega garanteeritakse tera kvaliteet ning väikseimad terakaod. See on üks kaalukamaid kriteeriume, mille järgi teraviljakombaini valida. Samuti peab lähtuma koristatava pinna suurusest ning põhu kvaliteedist, soetushinnast ning hooldustoest. Ettevõtte vaatlusandmete analüüsi tulemusena selgus, et tangensiaalpeksuseadme ning klahvpuisturitega kombainide puhul on oluline peksutrumlite paigutus. Eeljaotustrumliga klahvkombain tagas ligi 25 % suuremad jõudlusnäitajad. Samuti on õigustatud rootorpuisturitega teraviljakombaini ost, sest katseandmetel on selle päevane jõudlus 50 % võrra suurem.est
dc.description.abstractThe first part of the thesis provides an overview of the history of different harvesting technologies and an introduction to the structure of contemporary combine harvesters. Grain harvesters are categorised based on their threshing units as follows: harvesters with tangential threshing units and straw walkers, harvesters with tangential threshing units and rotary separators, and harvesters with axial threshing units. Additionally, an overview is presented of combine harvesters sold in Estonia. The aim of the thesis is the selection of the best possible grain harvester for a specific Estonian grain company. In order to reach this goal, the most important selection criteria affecting the purchase of a harvester are presented: the area harvested, performance, quality of grain and straw, price, and maintenance support. The thesis analyses these criteria and lists them according to their order of importance, taking into consideration that the main product of the company in question is seed grain. In addition to that, an analysis of the existing combine harvester is conducted based on the observations of the company, and the data resulting from the analysis is compared against the data of other types of harvesters also tested on the same fields of the same company. Based on the analysis of the selection criteria and observation results, a proposition is made to the company for purchasing a new grain harvester.eng
dc.subjectteraviljakombainidEST
dc.subjectvalikudEST
dc.subjectkriteeriumidEST
dc.subjectanalüüsEST
dc.subjectlõputöödEST
dc.titleTeraviljakoristustehnoloogiate valikukriteeriumite analüüsest
dc.title.alternativeAnalysis of selection criteria of grain harvesting technologieseng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2014-06-05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record