Show simple item record

dc.contributor.advisorViira, Ants-Hannes
dc.contributor.authorLomp, Anu
dc.date.accessioned2013-06-08T08:38:25Z
dc.date.available2013-06-08T08:38:25Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1299
dc.description.abstractBakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida turuvõimu jagunemist tarneahelas Eesti juustuturu näitel aastatel 2006-2011 ning välja selgitada, kuidas on juustuturu tarneahelas viimastel aastatel muutunud erinevate osaliste mõjuvõim. Töös analüüsiti tarneahela lülide mõjuvõimu jagunemist Herifndahl-Hirchman indeksite ja kontsentreerumisnäitajat CR4 abil ning selle mõju lisandväärtuse kujunemisele tarneahelas. Töös kasutatavateks analüüsimeetoditeks oli dokumentide analüüs, intervjuude läbiviimine juustutootjatega, erinevate statistiliste andmete võrdlus ning arvutatud näitajate võrdlev analüüsimine. Uuringu tulemusena selgus, et juusturu tarneahelas on kõige rohkem kontsentreerunud juustutootjad. Juustutootjate saadav marginaal ühelt kilogrammilt juustult on võrreldes teiste tarneahela lülidega kõige väiksem, seega ei oma kontsentreerumine olulist tähtsust juustu hinna kujundamisel. Viimastel aastatel juustuturu kontsentreerumisprotsessis olulisi muudatusi toimunud ei ole. Edasistes uurimistöödes ja analüüsides tuleks autori arvates uurida, kui suurel määral mõjutavad imporditud tooted mõjuvõimu jagunemist tarneahelas. Samuti tuleks analüüsida toorpiima ja juustu ekspordi mõju erinevate osapoolte mõjuvõimule juustu ja piima tarneahelas.EST
dc.description.abstractAim of this thesis is to analyze the distribution of market power in the supply chain, based on the example of Estonian cheese market in years 2006-2011. Over the past 10 years, Estonia has undergone several changes in the production of cheese and in cheese market structure. Most of Estonia's largest dairy producers are concentrated in raw milk marketing cooperatives. Estonian cheese industry are concetrated as well as retail sector. To analyze the power in the supply chain, the Herfindahl-Hirschman index and the concentration ratio indicator CR4 was used. The results of the analysis show that on the cheese supply chain in the years 2006 to 2011 the changes are not significant. The greatest concentration in the supply chain is in cheese manufacturing part. Although the cheese manufacturer concentration ratio is high, since the year 2008 retailers have the highest margin to pricing of cheese in the supply chain. So, the level of concentration parameters of various supply chain elements do not affect significantly distribution of market power in the chain. The unequal distribution of price margins between links in the cheese supply chain is evidence that in recent years the power in the supply chain has concentrated to retail sector. The pricing power of retail chains is likely to have achieved by negotiation or importing cheaper substitute goods, and it needs new scientific research.
dc.subjecttoiduainedEST
dc.subjecttarnekettEST
dc.subjectanalüüsEST
dc.subjectlisandväärtusEST
dc.subjectjuustEST
dc.subjectturg (süsteem)EST
dc.subjecthinnadEST
dc.subjectettevõttedEST
dc.subjectEestiEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleToiduainete tarneahela analüüs Eesti juustuturu näitelen_US
dc.title.alternativeFood supply chain analysis - example of Estonian cheese marketen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2013-06-13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.