Show simple item record

dc.contributor.advisorLaas, Alo
dc.contributor.authorAnijalg, Urmas
dc.date.accessioned2013-06-04T11:22:11Z
dc.date.available2013-06-04T11:22:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/1153
dc.description.abstractJärve metabolism on ökosüsteemi ainevahetuse (primaarproduktsiooni ja hingamise) hindamine järves ning on ülioluline, mõistmaks mitmeid protsesse alates toiduahela toimimisest kuni globaalse süsiniku ringeni. Orgaanilise aine kogus mis toodetakse ja lagundatakse järves määrab ära järve ainevahetuse tasakaalu. Süsteemides, kus primaarproduktsioon (GPP) ületab kogukonna hingamist (R) on positiivne puhasproduktsioon (NEP) ja nad on autotroofsed. Seevastu süsteemides, kus tarbitakse rohkem orgaanilist ainet hingamisel, kui toodetakse, on NEP negatiivne ja nad on heterotroofsed. Automatiseeritud anduritega lahustunud hapniku (DO) kontsentratsiooni muutuste hindamisest on saanud üks laialdasemalt tunnustatud meetodeid uurimaks kogu ökosüsteemi primaarproduktsiooni (GPP) ja hingamist (R) vee ökosüsteemides. Järvede uurijad tuginevad tavaliselt metabolismi hindamisel järve paigutatud ühe automatiseeritud mõõtmisjaama hinnangutele, kuid selline hindamine võib jätta olulise osa järve sisesest ruumilisest heterogeensusest märkamata ning seega ei saada piisavalt täpseid kogu süsteemi metabolismi väärtusi. Käesoleva töö eesmärgiks on hinnata Võrtsjärve metabolismi näitajate (NEP, GPP, R) ruumilist ja ajalist dünaamikat aastatel 2011-2012 jäävabal perioodil, kasutades järvele paigutatud kahte uurimisjaama, mis mõõdavad tihesagedusega lahustunud hapniku (DO) kontsentratsiooni; lisaks leida seaduspärasusi metabolisminäitajate ning erinevate keskkonnatingimuste vahel; anda piisavalt täpne hinnang kogu Võrtsjärve metabolismile; ja võrrelda saadud tulemusi teistes veekogudes täheldatuga. Mõõtmisperioodi keskmine NEP väärtus järve lõunaosas oli -21,51 mmol O2 m-2 päevas-1 ja keskosas -0,04 mmol O2 m-2 päevas-1. Töö tulemusena hinnati mõõtmisperioodi keskmiseks GPP väärtuseks järve madalas lõunaosas 162,20 mmol O2 m-2 päevas-1 ja järve sügavas keskosas 95,01 mmol O2 m-2 päevas-1. Keskmine mõõtmisperioodi R väärtus järve lõunaosas oli 183,71 mmol O2 m-2 päevas-1 ja järve keskosas 95,04 mmol O2 m-2 päevas-1. See näitab, et Võrtsjärve metabolismimäärad (GPP ja R) olid järve lõunaosas ligi 1,5 korda kõrgemad kui järve keskosas. Järve lõunaosa käitus praktiliselt kogu mõõtmisperioodi aja heterotroofsena, samas kui keskosas toimus vaheldumine autotroofsete (kevadel) ja heterotroofsete (alates suvelõpust) perioodide vahel. Kogu uurimisperioodi kokkuvõttes oli Võrtsjärv nõrgalt heterotroofne.est
dc.description.abstractLake metabolism is an ecosystem-scale assessment of primary production and respiration within a lake and is crucial for understanding a wide range of processes, from food webs to global carbon cycling. The amount of organic matter produced and consumed within a lake determines its net metabolic balance. Systems where gross primary production (GPP) exceeds community respiration (R) have positive net ecosystem production (NEP) and are net autotrophic, whereas systems where more organic matter is respired than produced have negative NEP and are net heterotrophic. Automated in situ sensors for measuring changes in dissolved oxygen (DO) at high frequency have facilitated estimates of gross primary production (GPP) and respiration (R) in aquatic systems. Lake researchers usually rely on a single sensor for these estimates but such point measurements may miss important spatial heterogeneity in within-lake processes and may not accurately represent system-wide values of metabolism. The aim of this work was to characterize spatial and temporal variability of net ecosystem production (NEP), gross primary production (GPP) and community respiration (R) over years 2011-2012 ice-free seasons in Lake Võrtsjärv using high-frequency measurements of dissolved oxygen (DO). Our objectives were to compare the metabolism in two different parts of Lake Võrtsjärv and to find regularities between metabolism parameters and different environmental conditions. In addition we aimed to give a reasonably accurate assessment of the entire ecosystem metabolism and to compare the results obtained by other authors publications. Mean pelagic NEP in centre station was -0.04 mmol O2 m–2 d–1 and -21.51 mmol O2 m–2 d–1 in south station. Mean GPP in centre station was 95.01 mmol O2 m–2 d–1 and 162.20 mmol O2 m–2 d–1 in south station; mean pelagic R in centre station was 95.04 mmol O2 m–2 d–1 and 183.71 mmol O2 m–2 d–1 in south station. Therefore mean seasonal GPP and R for narrow southern part of the lake was 1.5 times higher than the seasonal means of Võrtsjärv Proper. Southern part of the lake acted as net heterotrophic during the investigation period, while the Võrtsjärv Proper acted as net autotrophic from spring to mid-summer and after that turned net heterotrophic. Throughout the investigation period Lake Võrtsjärv was ultimately weakly heterotrophic.eng
dc.subjectökosüsteemidEST
dc.subjectainevahetusEST
dc.subjecthapnikEST
dc.subjectjärvedEST
dc.subjectVõrtsjärvEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleÖkosüsteemi metabolismi ruumiline ja ajaline varieeruvus suures ja madalas Võrtsjärvesest
dc.title.alternativeSpatial and temporal variability in the ecosystem metabolism of a large and shallow lake Võrtsjärveng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2013-06-12
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record