Now showing items 1-20 of 5771

 • 1 rada 4 aastaaega 

  Urb, Janne (2015)
  Käesolev töö on koostatud Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri bakalaureusekraadi lõputööna. Tööd koostades on kasutatud kõiki bakalaureuseastmes omandatud teadmisi ja kogemusi. 2015. aasta bakalaureusetöö projektalaks ...
 • 100 teadusartiklit eesti keeles 

  Keedus, Merle (toimetaja); Seppet, Li (toimetaja); Laupa, Kersti (toimetaja) (Eesti Maaülikool, 2019)
  Head kolleegid!
 • 10th International Conference on Biosystems Engineering 2019 : Book of Abstracts : May 8-10 2019 in Tartu, Estonia 

  Olt, Jüri (editor); Kikas, Timo (editor); Meneses, Lisandra (editor) (Estonian University of Life Sciences, 2019)
  Book of Abstracts. 10th International Conference on Biosystems Engineering 2019, May 8–10, 2019 Tartu, Estonia. Estonian University of Life Sciences.
 • 11th International Conference on Biosystems Engineering 2020 : Book of abstracts : May 6-8 2020 in Tartu, Estonia 

  Olt, Jüri (editor); Kikas, Timo (editor); Meneses, Lisandra (editor) (Estonian University of Life Sciences, 2020)
  Book of Abstracts. 11th International Conference on Biosystems Engineering 2020, May 6–8, 2020 Tartu, Estonia. Estonian University of Life Sciences.
 • 1920.–30. aastate iluaiad Koeru kihelkonna taludes – kujunemine ja väljanägemine 

  Aimsalu, Maire (2012)
  Käesolevas töös keskendutakse 1920. aastatel hoogsalt arenema hakanud iluaedade kujunduspõhimõtetele ja uuritakse, kas ning kuidas need on mõjutanud Koeru kihelkonna talude iluaedu. Töö eesmärgi saavutamiseks tuli tutvuda ...
 • 2 G Baltic Company OÜ müüginäitajate muutus dumpinguvastase tollimaksu kehtestamise järel 

  Pik, Silver (Eesti Maaülikool, 2019)
  2018. aastal kehtestas Euroopa Liidu dumpinguvastase tollimaksu Hiina Rahvavabariigis toodetud veoautorehvidele. Tollimaksu kehtestamisel analüüsiti mõju tootjatele, kuid mõju analüüs edasimüüjatele ning lõpptarbijatele ...
 • 2 Miili Rohelust 

  Kikkamägi, Helen (2014)
  „2 Miili Rohelust“ on käesoleva bakalaureuse töö autori nägemus ja ideelahendus praegusest Tartu linnas asuvast vanast Sadamaraudtee piirkonnast. Autor on püüdnud leida võimalikult head lahendust piirkonnas valitsevatele ...
 • 2,5%-lise joogipiima jaehind ja seda mõjutavad tegurid Eestis aastatel 2004-2010 

  Pärand, Pille (2012)
  Piim sisaldab inimese tervisele vajalikke toitaineid, milleks on valgud, rasvad, süsivesikud jpm, seepärast kuulub joogipiim esmatarbekaupade alla ning peab olema inimestele kättesaadav olenemata selle hinnast. Piima tuleb ...
 • 2-3-aastaste lastega perede eelistused, ootused ja rahulolu seoses ürituste külastamisega 

  Krumm, Mariel (Eesti Maaülikool, 2018)
  Täiskasvanud reisivad ja võtavad üritustest osa järjest enam koos lastega, mistõttu tuleb mõelda eelkõige laste sotsiaalsele heaolule. Keskendudes pereturistidele on oluline teada nende vajadusi, et oleks võimalik õigesti ...
 • 2000-2013. aasta geomaatika osakonna vilistlaste uuring 

  Karon, Kerttu (2014)
  Käesoleva uurimuse eesmärgiks on uurida, kas ja mil määral Eesti Maaülikooli geomaatika osakonna vilistlased jätkavad tööturul ülikoolis omandatud erialal. Vilistlaste uuringu läbiviimiseks kasutati kvalitatiivset ...
 • 3 tänavat, 3 aegkonda 

  Abel, Maret (2016)
  Bakalaureusetöö ülesanne oli antud märksõnaga „Teisel pool”. Antud stsenaariumis oli linnavalitsusel vaja leida alasid nii avalikuks ruumiks kui ka korterite ja ärihoonete planeerimiseks. Ülesandeks oli teha ettepanek, ...
 • 3-korruselise 18 korteriga elamu energiaaudit 

  Simonov, Aleksandr (2012)
  Käesolevas töös on uuritud kolmekorruselise elamu energiakasutust ja vastavust energiatõhususe nõuetele. Kuigi varem majas teostatud renoveerimistööd parandasid energiatõhusust, on kütteenergiatarbimine piirdetarindite ...
 • 3-teljeline arvprogrammjuhitav puidufreespink 

  Tiisler, Eero (Eesti Maaülikool, 2017)
  Käesoleva lõputöö projekti raames projekteeriti ja ehitati valmis 3- teljeline CNC puidufreespink ergonoomiliste mõõtmete ja väikse massiga, mis lihtsustaks transporti ja ei võtaks palju ruumi, ent samas suudaks freesida ...
 • 3D image analysis of the shapes and dimensions of several tropical fruits 

  Herak, D.; Mizera, C.; Hrabe, P.; Kabutey, A. (2018)
  T hree dimension virtual models of Avocado ( Persea americana ) , Salak ( Salacca zalacca ) , Dragon fruit ( Hylocereus undatus ) , Mango ( Mangifera indica ) , Coconut ( Cocos ...
 • 3D prinditud detailide järeltöötlemise tehnoloogia 

  Pedassaar, Egert (Eesti Maaülikool, 2020)
  FDM ja FFF tehnoloogiat kasutatavate printeritega prinditud detailide pind jääb krobeline. Siinse töö eesmärk on projekteerida järeltöötlusseade ABS-materjalist 3D prinditud detailide pinnakvaliteedi parandmiseks. Töö ...
 • 3D printimine termoplastse polüuretaaniga 

  Hermanson, Egon (Eesti Maaülikool, 2017)
  3D printimine termoplastse polüuretaaniga Ultimaker 2 3D printeril on raskendatud, kuna Ultimakeri 3D printer on mõeldud filamentide ABS’i või PLA printimiseks, mitte termoplastsete polüuretaanist filamentide. Termoplastne ...
 • 3D printimise lisaseade vertikaalsele töötlemiskeskusele „Haas Minimill“ 

  Virro, Indrek (2015)
  Lõputöös antakse ülevaade 3D printimise tehnoloogiatest ja termoplasti ekstrusioon prindipea põhilistest osadest. Projekteeritakse lisaseade, millega vertikaalne töötlemiskeskus muuta 3D printeriks ilma lõiketöötlusvõimekust ...
 • 3D-printeri töölaua arendus 

  Kütt, Sander (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesoleva lõputöö eesmärgiks on projekteerida kaughaldusega juhitav lisaseade 3Dprinditud detaili eemaldamiseks 3D-printeri töölaualt. Vajadus lisaseadme tarbeks tulenes autori isiklikest kogemustest. Detaili valmimisel ...
 • 400 hektarilise maafondiga teraviljakäitluskompleksi rekonstrueerimine 

  Sepp, Sixten (2014)
  Põllumajandusettevõtte edukuse aluseks on kogu tööprotsessi efektiivne toimimine. Käesolevas lõputöös on võetud vaatluse alla FIE Rein Jursi teraviljakäitluskompleks selle parendamise eesmärgil. Lõputöö koosneb viiest ...
 • 45-kraadise pikikaldseotise kinnitusviisiga tööriistade hoidmissein 

  Olm, Märt-Hendrik (Eesti Maaülikool, 2020)
  Paljud tööriistade hoidmisseinad on kas liiga kallid või piiravad kasutajal kujundada tööriistade asetust seinal. Autor töötab välja süsteemi, kus on võimalik asetada riiulid või muud tööriistu hoidvad konstruktsioonid ...

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.