The digital archive EMU DSpace collects, maintains and provides access to the research outputs created by members of the Estonian University of Life Sciences or related to the responsibilities of the Estonian University of Life Sciences subject areas to support the competitiveness of the university and the development of a knowledge-based society. The digital archive is managed by the Library of Estonian University of Life Sciences.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Väike tikriraamat 

  Arus, Liina; Rätsep, Reelika; Zimmer, Elmar; Eskla, Väino (Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus, 2022)
  Senistele ajaloolistele andmetele tuginedes toodi karusmari Eestisse 1777.a. Tallinna ühe saksakeelse 1778.a ajakirja kuulutuses pakuti müügiks 3 sorti Hollandi karusmarju. Karusmarja rahvapärased nimetused on ka tikker ...
 • Teenuste reklaamid 2022 

  Eesti Maaülikooli raamatukogu (2022)
  Oleme tegelenud raamatukogu teenuste funktsionaalsuse analüüsiga lugeja vaatekohast ning püüelnud selle poole, et teenuste pakkumisel oleks kasutaja ja raamatukogu kokkupuude e-teenuste puhul kliendile mugav ja kasutajasõbralik ...
 • „Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021‒2027“ ja „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021‒2027 rakenduskava“ rahastamisvahendi eelhindamine 

  Viira, Ants-Hannes; Lehtsaar, Jüri; Nurmet, Maire; Lemsalu, Katrin; Aro, Kersti; Kreegimäe, Katrin (Eesti Maaülikool, 2020)
  Eesti maaelu arengukava 2014‒2020 (MAK 2014‒2020) raames pakutakse põllumajandussektorile ja maamajandust mitmekesistavatele ettevõtjatele suunatud rahastamisvahendist mikro- ja väikeettevõtete kasvulaenu ja pikaajalist ...
 • Veeseaduse nõuetest tulenevate põllumajandustootjate investeeringuvajaduste analüüs : aruanne 

  Lillemets, Jüri; Aro, Kersti; Leola, Taavi; Mõtte, Mati (Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, 2018)
  Analüüsi eesmärgiks oli perioodil 2019–2023 kehtima hakkavate veeseaduse muudatuste majandusliku mõju hindamine. Analüüs koosnes kahest osast. Esiteks analüüsiti sõnnikuhoidla olemasolu nõude täitmist alates viiest loomühikust ...
 • Effect of the Lactation Months on Milk Composition of the Second-Parity Lacaune Ewes 

  Tatar, Vilma; Tänavots, Alo; Polikarpus, Annemari; Sats, Andres; Arvi, Eleri; Mahla, Tauno; Jõudu, Ivi (Estonian University of Life Sciences, 2021)
  This research aims to determine the chemical composition of Lacaune ewe milk produced in Estonia, as well as the correlations and the influence the stages of lactation have on milk. The study was carried out on fifty-one ...
 • Listeria monocytogenes toidupatogeenina 

  Roasto, Mati (Eesti Maaülikool, 2018)
  L. monocytogenes on saastunud toiduga inimestele ülekanduv haigustekitaja, kes võib põhjustada raskekujulist haigust-listerioosi. Listerioos on eriti ohtlik riskirühmadesse kuuluvatele inimestele nagu väikelapsed, ...
 • Ogakärblase Hermetia illucens vastsete kasutamine tarneahelast välja mineva kalajäätme taasutiliseerimiseks : projekt nr. 811019790010 : lõpparuanne 

  Reissaar, Richard; Kosk, Sander; Silm, Maidu; Kriipsalu, Mait; Poolakese, Morten; Kisand, Anu; Piiroja, Jevgenia; Kade, Siiri; Haldna, Marina; Kruus, Maarja; Tõnurist, Kadi; Shanskiy, Merrit (Eesti Maaülikool, 2021)
  Käesolev projekt võtab vaatluse alla võimaluse töödelda kalatööstuse jääke putukate vastsete abil. Putukakasvatuse käigus on võimalus vabaneda kalatööstuses tekkivatest bioloogilistest jäätmetest ja toota neist potentsiaalset ...
 • Konservide ohutu tootmine 

  Soidla, Riina; Anton, Dea (Eesti Maaülikool, 2021)
  Käesolevas dokumendis tutvustatakse vähese happesusega (pH üle 4,6) konservide ohutu valmistamise põhimõtteid. Lisaks antakse lühiülevaade mikroorganismide hävimisest kuumutamisel/ steriliseerimisel, konservisisu ...
 • Salmonella spp. toidupatogeenina 

  Roasto, Mati (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Salmonella perekonda kuuluvad bakterid põhjustavad salmonelloosi, mis on maailmas üks sagedamini esinev bakteriaalne toidumürgistus. Salmonella on kõige olulisem toidutekkeliste haiguspuhangute põhjustaja Eestis ning Euroopa ...
 • Response of root fungal communities to fertilisation, crop species and cultivar 

  Soonvald, Liina (Eesti Maaülikool, 2021)
  As the human population increases exponentially, intensification of agriculture is inevitable. Thus, there is an ongoing need for further research towards sustainable agriculture. Soil is a habitat with great microbial ...

View more