The digital archive EMU DSpace collects, maintains and provides access to the research outputs created by members of the Estonian University of Life Sciences or related to the responsibilities of the Estonian University of Life Sciences subject areas to support the competitiveness of the university and the development of a knowledge-based society. The digital archive is managed by the Library of Estonian University of Life Sciences.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 : kokkuvõte 

  Viira, Ants-Hannes (toimetaja); Aro, Kersti (toimetaja) (Eesti Maaeluministeerium, 2021)
  „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ (PõKa 2030) seob tervikuks põllumajanduse, kalanduse, vesiviljeluse, toiduainetööstuse ning maa- ja rannapiirkondade arengusuunad. Arengukava eesmärk on ...
 • Eesti põllumajandus ja toit 2030 : piima-, liha-, teravilja- ja aiandussektori ning töötleva tööstuse arengukava 2020–2030 : kokkuvõte 

  Viira, Ants-Hannes (toimetaja); Aro, Kersti (toimetaja) (Eesti Maaeluministeerium, 2020)
  Eelmisel sajandil oli kogu maailmas toidutootmise põhieesmärk toiduga kindlustatuse tagamine. Praeguseks on toidutootmine muutunud nõudluskeskseks ja ettevõtjad peavad kiiresti mõistma ning täitma tarbijate vajadusi ja ...
 • Taimsete õlidega seotud keemilised ohud 

  Püssa, Tõnu (2020)
  Taimsete õlide (rasvadega) seotud keemilised ohud tulenevad kas nende ainete looduslikust esinemisest taimes või keskkonnas või tekivad õli tootmise, transpordi või säilitamise käigus. Õli keemiline koostis sõltub oluliselt ...
 • Koduloomade nimetused 

  Nahkur, Esta; Koll, Piia-Liisa; Järv, Eha; Rannamäe, Eve (2020)
  Loomade luud ja hambad ning nende fragmendid on arheoloogilistel väljakaevamistel sagedasteks leidudeks. Teaduslikuks tõlgendamiseks on vajalik need luud määrata skeletielement, võimalusel ka sugu ja vanus, kuid mis ...
 • A-hepatiidi viirus toidupatogeenina 

  Roasto, Mati (2020)
  A-hepatiit on väga nakkav, haiguse peiteperiood on keskmiselt 28-30 päeva. A-hepatiit on üle maailma levinud haigus, mis võib esineda nii üksikjuhtumite kui ka haiguspuhangutena. Eestisse tuuakse A-hepatiit eelkõige ...
 • Noroviirused toidupatogeenina 

  Roasto, Mati (2020)
  Noroviirused on kõige sagedasemad mitte-bakteriaalsete gastroenteriitide põhjustajad maailmas. Haiguse inkubatsiooniperiood on 10 kuni 50 tundi, keskmiselt 24 tundi. Kõige iseloomulikumateks haigustunnusteks on iiveldus ...
 • Põllumajandus ja keskkond : toimetised 2021 

  Metspalu, Luule (toimetaja); Luik, Anne (toimetaja); Talgre, Liina (toimetaja) (Eesti Maaülikooli Mahekeskus, 2021)
  Kogumik ilmub konverentsi „Põllumajandus ja keskkond 2021“ raames.
 • Kliimamuutusega kohanemise väljakutsed taimekasvatusega tegelevates ettevõtetes Rulli Talu OÜ ja Tällevere Agro OÜ 

  Uibo, Maarja-Liis (Eesti Maaülikool, 2021)
  Kliimamuutus mõjutab põllumajandussektoris tegutsevate ettevõtjate kasumlikkust, kuna muutuv kliima mõjutab oluliselt põllukultuuride saagikust. Bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada, kuidas kaks taimekasvatusettevõtet, ...
 • Eesti piimatootmise valmisolek kriisi- ja hädaolukordadeks – probleemid ja väljakutsed COVID-19 näitel 

  Kaaret, Merje (Eesti Maaülikool, 2021)
  Inimese tervist ja elu ohustav COVID-19 viirus on põhjustanud kriisi, mis ajendas kasutama erinevaid meetmeid haiguse leviku pidurdamiseks, rakendati sotsiaalne distantseerumine ja karantiinid, reisimise keeld ning impordi ...
 • Musta sõstra biomajanduse väärtusahelad 

  Räämet, Kristo (Eesti Maaülikool, 2021)
  Bioloogiliste tootmisjääkide kasutamine kõrge lisandväärtusega toodete tootmiseks võib aidata kaasa nii majandusliku kui ka keskkonnaalase jätkusuutlikkuse tagamisele ning seetõttu on osa biomajanduse tulevikust. Uudsete ...

View more