The digital archive EMU DSpace collects, maintains and provides access to the research outputs created by members of the Estonian University of Life Sciences or related to the responsibilities of the Estonian University of Life Sciences subject areas to support the competitiveness of the university and the development of a knowledge-based society. The digital archive is managed by the Library of Estonian University of Life Sciences.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Teadlaselt tegijale 

  Unknown author (Eesti Maaülikool, 2021)
  • Kuidas paigutada tuuleparki maastikku? • Kas võiks oma aias kasvatada viinamarju? • Kas sööti jäänud põllule võiks istutada kaski? • Kuidas ehitada üles vanaisalt pärandatud vesiveskit? • Kas tiik meie talu sauna ...
 • From scientist to society 

  Unknown author (Eesti Maaülikool, 2021)
  • How to restore a park or an old mansion? • Is it possible to grow grapes in your own garden? • Should you plant birch-trees in a fallow field? • How to restore an old mill inherited from your Grandpa? • Is the pond ...
 • Piimafarmide bioturvalisus 

  Kalmus, Piret (koostaja); Mõtus, Kerli (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Nakkushaigused (infektsioonhaigused) kujunevad haigustekitaja (viirused, bakterid, seened, parasiidid) sattumisel organismi. Farmis levivad nakkushaigused mõjutavad eeskätt loomade tervist ja heaolu. Nakkushaigustest ...
 • Metsanduse arengukava 2030 arengustsenaariumite mõju analüüs : lõpparuanne 

  Peterson, Kaja; Grünvald, Olavi; Noorkõiv, Rivo; Jõgiste, Kalev; Maamets, Lembit; Salmar, Siim; Poltimäe, Helen; Kutsar, Riin (Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, 2020)
  Metsanduse arengukava (MAK 2030) on laiapõhjaline dokument metsade jätkusuutliku majandamise ja metsanduse suunamiseks, arvestades nii sotsiaalseid, majanduslikke, keskkonnakaitselisi kui ka kultuurilisi aspekte. Kokkuleppe ...
 • Võimalusest vajaduseks ja vajadusest võimaluseks : [distantsõppe kogemusseminari ettekanne] 

  Naruskov, Karin (Eesti Maaülikooli raamatukogu, 2021)
  15. oktoobril 2021 Eesti Maaülikoolis toimunud distantsõppe kogemusseminari ettekanne.
 • Toidu säilimisaja määramine. 1 osa (täiendatud ja parandatud väljaanne) 

  Roasto, Mati; Laikoja, Katrin (Eesti Maaülikool, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2019)
  Käesolev juhend on välja töötatud selleks, et tutvustada toidu säilimisaegade määramise põhimõtteid ning meetodeid. Antakse ülevaade toidus mikroorganismide kasvu mõjutavatest teguritest ning jahetemperatuuridel säilitatavate ...
 • Identification of the effectiveness of associative rhizobacteria in spring wheat cultivation 

  Kolesnikov, L.E.; Belimov, A.A.; Kudryavtseva, E.Y.; Hassan, B.A.; Kolesnikova, Yu.R. (Estonian University of Life Sciences, 2021)
  The maximum increase in wheat yield (by 67% to the control), associated with a decrease in the root rot development by 19%, an increase in the productive bushiness by 18%, the spike weight by 26%, in the grains number ...
 • Theoretical research into directional stability of trailed tandem- type disk harrow 

  Bulgakov, V.; Olt, Jüri; Nadykto, V.; Volskiy, V.; Polishchuk, S.; Aboltins, A.; Beloev, H. (Estonian University of Life Sciences, 2021)
  Disking is one of the methods of soil cultivation, provides its effective crumbling, loosening, partial mixing and soil inversion. This ensures that crop residues on the soil surface are shredded and intermixing with ...
 • Veisefarmide bioturvalisuse kava koostamine : juhendmaterjal 

  Kalmus, Piret (koostaja); Mõtus, Kerli (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Nakkushaigused (infektsioonhaigused) kujunevad haigustekitaja (viirused, bakterid, seened, parasiidid) sattumisel organismi. Nakkushaiguste ennetamine ja ohjamine peab olema igas farmis hästi läbi mõeldud ja planeeritud ...
 • Cultivation technology for lowbush blueberry cultivation in milled peat field plantations 

  Arak, Margus (Eesti Maaülikool, 2021)
  Blueberry cultivation on milled peat fields is not particularly common in Estonia, while also not being very profitable. The basis for the development of blueberry cultivation is the mechanization and automation of ...

View more