The digital archive EMU DSpace collects, maintains and provides access to the research outputs created by members of the Estonian University of Life Sciences or related to the responsibilities of the Estonian University of Life Sciences subject areas to support the competitiveness of the university and the development of a knowledge-based society. The digital archive is managed by the Library of Estonian University of Life Sciences.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Mulla struktuursus 

  Reintam, Endla (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  Struktuursus on mulla omadus pudeneda mitmesuguse suuruse ja kujuga agregaatideks ehk sõmerateks, mida eraldavad üksteisest poorid ehk tühimikud. Mulla struktuursust ei tohi segi ajada tekstuuri ehk lõimisega, mis näitab ...
 • Supplementary materials to the article "Medicinal Plants in Semi-Natural Grasslands: Impact of Management" 

  Heinsoo, Katrin (Estonian University of Life Sciences, 2022)
  The supplementary material contains (S1) species accumulation curves of different habitats based on species lists originating from https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/6300 and the Estonian Environmental Board ...
 • Assessment of power characteristics of unmanned tractor for operations on peat fields 

  Kägo, Riho; Vellak, Priit; Ehrpais, Hendrik; Noorma, Mart; Olt, Jüri (Estonian University of Life Sciences, 2022)
  In this article, power characteristics of a state-of-the-art unmanned ground vehicle (UGV) are characterised. It is demonstrated that in terms of power characteristics requirements, purposebuilt computer aided autonomous ...
 • Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus 

  Kahu, Kersti (Põllumajandusministeerium, 2012)
  Mahe- ehk ökoloogiline põllumajandus on loodus hoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja kohalikel taastuvatel ressurssidel. Väga tähtis roll on elustikurohkel ja orgaanilise aine rikkal mullal. ...
 • Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus 

  Kahu, Kersti; Luik, Anne; Vetemaa, Airi (Põllumajandusministeerium, 2007)
  Mahe- ehk ökoloogiline viljelus põhineb suures osas kohalikel ressurssidel ning sõltub ökoloogilise tasakaalu säilitamisest ja bioloogiliste protsesside optimaalsest toimimisest. Väga tähtis osa on elustikurohkel ja ...
 • Põllumajandusloomade tõud 

  Tänavots, Alo (koostaja) (Akadeemiline Põllumajanduse Selts, 2021)
  Aegade jooksul on Eestisse sisse toodud mitmeid põllumajandusloomade tõuge, kelle tõunimede kirjutamises esineb lahknevusi. Tavapärasest erinevaid nimekujusid esineb nii riigiametite ning erialaseltside dokumentides ja ...
 • Väike tikriraamat 

  Arus, Liina; Rätsep, Reelika; Zimmer, Elmar; Eskla, Väino (Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus, 2022)
  Senistele ajaloolistele andmetele tuginedes toodi karusmari Eestisse 1777.a. Tallinna ühe saksakeelse 1778.a ajakirja kuulutuses pakuti müügiks 3 sorti Hollandi karusmarju. Karusmarja rahvapärased nimetused on ka tikker ...
 • Teenuste reklaamid 2022 

  Eesti Maaülikooli raamatukogu (2022)
  Oleme tegelenud raamatukogu teenuste funktsionaalsuse analüüsiga lugeja vaatekohast ning püüelnud selle poole, et teenuste pakkumisel oleks kasutaja ja raamatukogu kokkupuude e-teenuste puhul kliendile mugav ja kasutajasõbralik ...
 • „Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021‒2027“ ja „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021‒2027 rakenduskava“ rahastamisvahendi eelhindamine 

  Viira, Ants-Hannes; Lehtsaar, Jüri; Nurmet, Maire; Lemsalu, Katrin; Aro, Kersti; Kreegimäe, Katrin (Eesti Maaülikool, 2020)
  Eesti maaelu arengukava 2014‒2020 (MAK 2014‒2020) raames pakutakse põllumajandussektorile ja maamajandust mitmekesistavatele ettevõtjatele suunatud rahastamisvahendist mikro- ja väikeettevõtete kasvulaenu ja pikaajalist ...
 • Veeseaduse nõuetest tulenevate põllumajandustootjate investeeringuvajaduste analüüs : aruanne 

  Lillemets, Jüri; Aro, Kersti; Leola, Taavi; Mõtte, Mati (Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, 2018)
  Analüüsi eesmärgiks oli perioodil 2019–2023 kehtima hakkavate veeseaduse muudatuste majandusliku mõju hindamine. Analüüs koosnes kahest osast. Esiteks analüüsiti sõnnikuhoidla olemasolu nõude täitmist alates viiest loomühikust ...

View more