Andmebaasi logo
 

Relationship between bovine colostrum particle size and composition

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2024

Kättesaadav alates

Autorid

Sats, Andres

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Estonian University of Life Sciences

Abstrakt

Colostrum is one of the by-products associated with milk production. Bovine colostrum, as a source of bioactive and functional components, has been studied for decades. When developing and optimizing processing technologies, it is necessary to consider various parameters, including particle size distribution and related factors. This work aimed to fill the knowledge gaps regarding the size distribution of colostrum particles. Additionally, the relationships between particle size, colostrum composition, and some animal-specific characteristics were investigated. The diameter of fat globules in colostrum doubles during the first four consecutive milkings. The fatty acid profile in the first three milkings is similar, but differs noticeably from the fourth milking. Colostrum collected from the fourth milking onwards can be considered as transitional milk. The size of whey particles in colostrum decreases during four succeeding postpartum milkings. The size distribution of whey particles, along with immunoglobulin G (IgG) content results, indicates that a 100 nm (filter)pore size is sufficient for separating IgG particles of approximately 10 nm in diameter. Similarly, the content of casein and the diameter of casein micelles decrease during the first four postpartum milkings, but the latter remains larger than described in regular milk. Gaining knowledge about the alterations in bovine colostrum, with a particular focus on particles size distribution, is essential for both research and practical applications. Knowledge of the dynamics of casein micelle size distribution in colostrum can contribute to a better understanding of casein micelle formation mechanisms and functionality. Moreover, the collected information provides opportunities for optimizing existing colostrum valorization technologies in a more environmentally sustainable way and for developing new technologies that preserve the bioactivity and nutritional value of colostrum components.
Üheks piimatootmise kõrvalsaaduseks on ternespiim. Lehma ternespiima bioaktiivseeid ja funktsionaalseid komponente on uuritud juba aastakümneid, seega teatakse ternespiima koostisest ja seda mõjutavatest teguritest võrdlemisi palju. Vähem tuntakse ternespiima osakeste suurusjaotust ning osakeste suurusega seonduvaid ja seda mõjutavaid tegureid. Neid parameetreid tuleb arvesse võtta töötlemistehnoloogiate arendamisel ja optimeerimisel. Doktoritöö eesmärk oli uurida ternespiima osakeste suurusjaotust ning osakeste suuruse seoseid ternespiima koostise ja mõningate loomaspetsiifiliste tunnuste vahel. Ternespiima rasvakuulikeste läbimõõt kahekordistub nelja poegimisjärgse lüpsi jooksul. Rasvhappeline profiil esimese kolme lüpsi ternespiimaproovides on sarnane, kuid erineb märgatavalt neljanda lüpsi omadest. Selle erinevuse alusel võib alates neljandast lüpsist kogutud ternespiima pidada üleminekupiimaks. Ternespiima vadakuosakeste suurus väheneb nelja poegimisjärgse lüpsi jooksul. Ternespiima vadakuosakeste suurusjaotus koos immuunglobuliin G (IgG) sisalduse tulemustega näitab, et filtri pooriava 100 nm on piisav umbes 10 nm läbimõõduga IgG eraldamiseks. Nelja lüpsi jooksul väheneb ternespiimas ka kaseiini sisaldus ja kaseiini mitsellide läbimõõt. Viimane jääb aga siiski suuremaks tavapiimas kirjeldatust. Osakeste suurusjaotusest lähtuv teave lehma ternespiimas toimuvate muutuste kohta on oluline nii baasuuringutes kui ka praktilises rakenduses. Teave ternespiima kaseiini mitsellide suurusjaotuse dünaamika kohta võib aidata kaasa nende tekkemehhanismi ja funktsionaalsuse täielikumale mõistmisele. Kogutud teave pakub ka võimalusi nii ternespiima väärindamistehnoloogiate optimeerimisel keskkonnasäästlikumaks kui ka ternespiima komponentide bioaktiivsust ja toiteväärtust säilitavate uute lahenduste väljatöötamiseks.

Kirjeldus

A Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Food Science.
Väitekiri filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks toiduteaduse erialal.

Märksõnad

dissertations, dissertatsioonid, veise ternespiima vadak, osakeste suuruse jaotus, immunoglobuliin G, bovine colostrum whey, particle size distribution, immunoglobulin G

Viide

Kollektsioonid