Andmebaasi logo
 

Antimicrobial Resistance of Escherichia Coli and Enterococci Isolated From Swine, Cattle and Dogs and Mastitis Pathogens Isolates in Estonia in 2006-2015

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2019

Kättesaadav alates

Autorid

Aasmäe, Birgit

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Antimicrobial resistance has been a global emerging threat in both human and veterinary medicine during last two decades. Antimicrobial resistance as a global problem needs to be handled on national, regional and international levels as a “One Health” approach with involvement of professionals in human and veterinary medicine. This broad-based overview of antimicrobial resistance of animal (swine, cattle and dogs) bacteria isolated in Estonia creates a basis for the future investigations and analyses of the resistance development in Estonia. The prevalence of acquired antimicrobial resistance both in commensal bacteria of the enteric microflora of healthy animals (swine and cattle) and animal pathogens indirectly indicates the magnitude of the selective pressure from the use of antimicrobials in animal populations. In light of this, we strongly recommend assessment of the treatment plans in the swine industry in Estonia in order to ensure the prudent use of antimicrobials and to minimise the potential spread of resistant bacteria from swine to the environment and to humans. The use of antimicrobials in cattle in Estonia should be reviewed. Appropriate guidelines for antibiotic usage were first published in 2012, while completed guidelines for antimicrobial treatment of different animal species were published and implemented in 2018. A system for effective control of the use of antibiotics in veterinary medicine in Estonia is still needed.
Mikroobide antibiootikumiresistentsus on nii humaan- kui ka veterinaarmeditsiinis suur ja kiiresti kasvav probleem viimased paarkümmend aastat. Mikroobide resistentsust antibiootikumide suhtes tuleb käsitleda nii veterinaar- kui ka inimmeditsiini siduva ühtse („üks tervis“) probleemina ning resistentsuse kujunemist saab vähendada ainult ühise jõupingutusega. Käesolevas töös käsitletud laiapõhjalised uuringud näitavad loomadelt isoleeritud mikroobide antibiootikumiresistentsuse taset uuritud loomaliikidel (siga, veis ja koer) Eestis ning moodustavad baasi edasiste samasuunaliste uuringute tarbeks. Mikroobide antibiootikumiresistentsus nii tervetelt kui ka haigetelt sigadelt ja veistelt isoleeritud soolebakterite (Escherichia coli ja enterokokkide) hulgas viitab kaudselt antibiootikumide kasutamise pikemaajalisele mõjule nendel loomaliikidel. Uuringute põhjal saab väita, et Eestis tuleb üle vaadata ja korrigeerida eelkõige sigade antibiootikumiravi tavad ja plaanid, et kindlustada antibiootikumide mõistlik kasutamine ning vähendada resistentsete mikroobide kujunemist ja levimist keskkonda ning inimestele. Tuleb muuta antibiootikumide kasutamist veistel. Esmased juhendid antibiootikumide otstarbekaks kasutamiseks loomakasvatuses on välja töötatud ning avaldatud 2012. aastal, täiendatud ja parandatud juhendid on avaldatud 2018. aastal. Eestis tuleb välja töötada ja rakendada süsteem loomadel antibiootikumide kasutamise tõhusaks kontrolliks ja vastavasisuliseks nõustamiseks.

Kirjeldus

A Thesis for applying for the degree of Doctor of Philosophy in Veterinary Sciences

Märksõnad

dissertatsioonid, dissertations, loomakasvatus, siga, veis, koer, veterinaaria, loomatervishoid, Escherichia coli, Enterococcus, mikroobid, antibiootikumid, ravimiresistentsus, mõjud, Eesti, Estonia, impacts, drug resistance, antibiotics, microbes, animal health, veterinary medicine, dog, bovine, cattle, swine, animal breeding

Viide

Kollektsioonid