Andmebaasi logo
 

Siidri tehnoloogia õppematerjal

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

09.09.2023

Autorid

Käo, Kaisa

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Ida-Euroopas on siidritootmine tõusev trend, mida kinnitab ka Eesti siidritootmise tõus. Kuid siine siidritootmine ja sellealane teadustöö on veel arengujärgus ning siidritootmisega seotud eestikeelset kirjandust on vähe. Seetõttu sai koostatud bakalaureusetöö eesmärgiga: luua üliõpilastele siidritehnoloogiat, ajalugu ja jaotust käsitlev teoreetiline õppematerjal. Mis annab üldteadmised siidrist ja selle tootmisest. Tegu on kirjanduse analüüsiga, kus on kasutatud erinevaid teemakohaseid teadusartikleid, ülevaateartikleid, raamatuid ja veebilehti. Bakalaureusetöö on jagatud kaheks peamiseks osaks: esimene osa koosneb õppematerjalile esitatud nõuete ja õppematerjal kujundamise peatükist ning teine osa on õppematerjal. Õppematerjali loomisel lähtuti ADDIE (analyse, design, development, imlpementation, evaluation) mudelist ning selle põhjal loodi eesmärk, mis annab toiduainete tehnoloogia bakalaureuseõppe üliõpilastele teoreetilised üldteadmised siidri tootmise tehnoloogiast. Õppematerjalis kirjutatakse kõigepealt ajaloost ning siidri jagunemisest piirkoniti ja tüüpide poolest. Õppematerjali osa on jaotatud neljaks õppeosaks. Kus iga õppeosa lõpus on koostatud küsimused õpiväljundite saavutamise kontrollimiseks. Õppe läbiviimiseks tuleb õppematerjal viia Moodle keskkonda.
Cider production is a growing trend in Eastern Europe, which is also confirmed by the increase in cider production in Estonia. However, cider production and research in this field are still in the development stage, and there is little Estonian literature related to cider production. The bachelor's thesis is prepared with the goal of creating theoretical study material for students about cider technology, history, and distribution, which provides general knowledge about cider and its production. It is a literature analysis with relevant research articles, review articles, books, and websites. The bachelor's thesis consists of two main parts: the first part consists of study materials with a chapter on requirements and study material design, and the second part is study material. The study material was created based on the ADDIE (analyze, design, development, implementation, assessment) model, and based on this, it aims to provide undergraduate food technology students with general theoretical knowledge of cider production technology. In the study material, history is written, as well as its division by regions and types. The part of study material consists of four study parts, where at the end of each study part, there are questions to check the achievement of the learning outcomes. This study material needs to be added to Moodle.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Toiduainete tehnoloogia õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, õun, kääritamine, Euroopa, tanniinid, happesus

Viide

Kollektsioonid