Andmebaasi logo
 

Põllundusroboti hooldejaama metallsõrestikuga pealisehitise arendus

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

Suletud / Closed, Korraldus nr. 6-1.MI/229

Autorid

Pellja, Armand

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Käesoleva magistritöö eesmärk on luua mobiilne põllundusroboti hooldejaam. Põllundusroboti hooldejaam peab vastama maanteetranspordiks kehtestatud nõuetele ning olema ohutu. Uuritakse erinevaid patente ning turul olevaid konkureerivaid tehnilisi lahendusi. Määratletakse mobiilse hooldejaama funktsionaalsus ning projekteerimisnõuded. Magistritöös konstrueeritakse parendatud funktsioonidega tehniline lahendus. Lõputöö väljundiks on esmase prototüübi valmisehitus, teadusartikkel ning patenditaotlus.
Place and date: The aim of this master´s thesis is to create a field robot servi Tartu 2019 cing station platform. The service station must meet road transportation requirements and be safe for the operator. Various patents and competing technical solutions on the market has been investigated. The function of the mobile field robot service station and the design requirements are defined In the Master´s thesis, a technical solution with improved functions is constructed. The output of the thesis is the finished construction of prototype, a research article and a patent application.

Kirjeldus

Magistritöö Tootmistehnika õppekaval

Märksõnad

magistritööd, mobiilne, päikesejaam, sõrestik, põllundusrobot, FEM, Roheline Ülikool (töö toetab EMÜ Rohelise Ülikooli põhimõtteid), energiavarustus, alternatiivenergia

Viide

Kollektsioonid