Andmebaasi logo
 

Koosluspõhiste istutustega sademe-ja tulvavee ohjamismaastik Tartu sadama piirkonnas

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

Autorid

Aava, Hannes

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Bakalaureusetöö eesmärk oli analüüsida Tartu sadamakvartali linnaruumi pannes rõhku rohealadele, avaliku ruumi kvaliteedi hindamisele ja sademevee temaatikale. Teoreetilises osas oli ka uuritud teaduskirjandust ning maastikuarhitektuuri erialakirjandust, mis kajastab koosluspõhiste haljasalade rajamist ning taimede biofiltreerivaid omadusi. Töö praktilises osas paktuti ruumilahendus, mis analüüsidest tõusnud probleemidele lahendusi pakuks ning teoreetilises osas tehtud avastusi ära kasutaks. Disainlahenduse peamiseks eesmärgiks oli luua kujundus tihelinlikus kontekstis rohealale, mis kasutaks looduslikke lahendusi loodusnähtustest tulenevate probleemidega (sademevesi, soojussaared) tegelemiseks ja ühendaks nendega tegelemise inimestele väärtuste loomises (avalik ruum, rekreatsioon) ja elurikkuse suurendamise.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujunduse õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, koosluspõhised haljastuslahendused, sademeveekäitlemissüsteemid, looduspõhised lahendused, avalik ruum, linnaruumi disain, Roheline Ülikool (töö toetab EMÜ Rohelise Ülikooli põhimõtteid), keskkond, jätkusuutlikkus, säästev areng

Viide

Kollektsioonid