Andmebaasi logo
 

Вопросы этиологии и распространения бабезиоза крупного рогатого скота в Эстонской ССР и меры борьбы с этим заболеванием : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

1969

Kättesaadav alates

Avaldamiseks puudub, autori nõusolek

Autorid

Praks, Jaan

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Эстонская сельскохозяйственная академия

Abstrakt

Veiste babesioosi etioloogia, leviku ja tõrje küsimusi Eesti NSV-s : dissertatsiooni autoreferaat.

Kirjeldus

Märksõnad

veiste haigused, babesioos, etioloogia, loomatervishoid, autoreferaadid

Viide

Kollektsioonid