Andmebaasi logo
 

Viljandi Vana kalmistu hoolduskava

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2015

Kättesaadav alates

Autorid

Nõmmela, Mari (koostaja)
Römer, Siiri (koostaja)
Soll, Kristi (koostaja)
Sammel, Ellen (koostaja)
Lobunkova, Elina (koostaja)
Altsaar, Kristel (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Käesolev Viljandi Vana kalmistu hoolduskava on koostatud Viljandi linnavalitsuse tellimusel. Hoolduskava on koostanud Mari Nõmmela ja Siiri Römer koos Eesti Maaülikooli tudengitega (Kristi Soll, Ellen Sammel, Elina Lobunkova, Kristel Altsaar), kes osalesid hoolduskava koostamisel kursuse Eesti kalmistud raames. Hoolduskava koostamise eesmärgiks on anda ülevaade 18.sajandil Viljandi linna rajatud kalmistu ajaloolisest kujunemisest, maakasutusest, olemasolevast olukorrast, kalmistu väärtustest ja probleemidest. Hoolduskava raames antakse ettepanekud kalmistuala edaspidiseks hoolduseks, tuues välja tööde kirjeldused etappide kaupa. Hoolduskava koostamise käigus külastati Viljandi Vana kalmistut kolmel korral (27.10.2014; 24.03.2015; 05.05.2015), mil viidi läbi välitöid ning intervjuid. Välitööde käigus kaardistati ja pildistati olemasolevat olukorda ning esinevaid probleeme. Ajaloolise ülevaate koostamisel põhineti erinevatele uurimustele, ajaloolistele- ja arhiivi materjalidele. Hoolduskava koosneb seletuskirjast koos illustreerivate fotodega, kaardimaterjalidest ja hooldustööde koondtabelist. Hoolduskava esialgse ajaloolise ülevaate ning olemasoleva olukorra, probleemide ning väärtuste kirjelduse on koostanud tudengid, mida on täpsustanud ja täiendanud S.Römer ja M.Nõmmela. Hoolduskava kaardimaterjali ja töö tervikuna on kokku pannud S.Römer. Käesolev hoolduskava on abimaterjal kalmistu omaniku poolsete hooldustegevuste läbiviimisele, et säilitada ja esile tuua kalmistu ajaloolised väärtused ning luua tervikliku ja hooldatud üldilmega kalmistuala.

Kirjeldus

Märksõnad

Viljandi Vana kalmistu, kalmistud, hoolduskava

Viide

Kollektsioonid