Andmebaasi logo
 

Fireworks related equine noise anxiety in Finland and Sweden

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2020

Kättesaadav alates

04.09.2020

Autorid

Lindstedt, Jannica Susanne Marie

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

In companion animals fireworks are well known to inflict noise anxiety and even though less is found in the literature, equine noise anxiety is a well-recognised problem among horse owners. Aims of the present study were to evaluate prevalence of equine fireworks related noise anxiety in Finland and Sweden, to explore possible factors associated with noise anxiety and with severity of noise anxiety, and to describe the current management strategies used by owners. Online surveys among horse owners were conducted in Finland (September 2018) and Sweden (January 2019). Reported prevalence of noise anxiety during the previous New Year’s Eve in Finland and Sweden were 30% (95% CI 24.7-36.1) and 55% (95% CI 50.3-59.1), respectively. Among horses with noise anxiety 25% and 56% were reported to have severe anxiety signs in Finland and Sweden, respectively. Location of the stable was associated with reported noise anxiety. Horse owners in urban areas had a six times higher risk of reporting noise anxiety compared to horse ownersliving on the countryside (OR 6.34, 95% CI 1.50-26.82; p = 0.012). However, only 12 horses were reported to live in an urban area. Owning two or more horses was found to increase the likelihood of reporting noise anxiety (OR 2.04, 95% CI 1.48-2.79; p < 0.001) and severe anxiety signs (OR 2.27, 95% CI 1.29-3.98; p = 0.004). Other factor associated with severe noise anxiety in both populations were the following; increased length of anxiety signs, injury during noise anxiety, the level of firework sounds on the property and willingness to use prescription drugs for treatment. General anxiousness being the most reported sign of noise anxiety in both surveys, other frequently mentioned signs were decreased appetite, diarrhoea or increased defecation, running in the box and sweating. Management strategies, most commonly used in both countries were keeping the horse inside the stable and playing music throughout the night, however the effectiveness of the strategies was reported to be variable. Since many horse owners perceive firework related noise anxiety to be a health concern, it is crucial that the owner could consult their veterinarian to find the best management strategy for their horse.
Lemmikloomadel on ilutulestikuga seotud müratundlikkus levinud häire ja hobuste müratundlikkus hobuseomanike seas hästi tuntud probleem. Käesoleva uuringu eesmärk oli hinnata hobuste ilutulestikuga seotud müratundlikkuse levimust Soomes ja Rootsis, uurida võimalikke müratundlikkusega ja tunnuste tugevusega seotud tegureid ning kirjeldada omanike kasutavaid meetmeid hobuse müratundlikkuse leevendamiseks. Hobuseomanike seas viidi läbi veebiküsitlused Soomes (september 2018) ja Rootsis (jaanuar 2019). Küsitlusele eelneval aastavahetusel esines hobuste müratundlikkust Soomes ja Rootsis vastavalt 30% (95% CI 24,7-36,1) ja 55% (95% CI 50,3-59,1). Müratundlikkusega hobuste seas esines tugevaid tundlikkuse tunnuseid Soomes 25% ja Rootsis 56%. Talli asukoht oli seotud müratundlikkusega. Linnapiirkondade hobuseomanikud raporteerisid maal elavate hobuste omanikega võrreldes rohkem müratundlikkust (OR 6,34, 95% CI 1,50–26,82; p = 0,012). Tuleb siiski arvestada, et ainult 12 hobust elas linnapiirkonnas. Kahe või enama hobuse omamine suurendas müratundlikkuse teatamise tõenäosust (OR 2,04, 95% CI 1,48- 2,79; p < 0,001) ja tugevate tundlikkuse tunnuste esinemist (OR 2,27, 95% CI 1,29-3,98; p = 0,004). Tugevate tundlikkuse tunnuste esinemisega olid mõlemas populatsioonis veel seotud tunnuste esinemise pikem kestus, vigastus müratundlikkuse ajal, ilutulestikuga seotud müra kõrgem tase ja hobuseomanike soov kasutada retseptiravimeid müratundlikkuse korral. Üldine ärevus oli mõlemas uuringus kõige sagedamini hobustel esinev müratundlikkuse tunnus, muudeks sagedamini mainitud tunnusteks olid söögiisu vähenemine, kõhulahtisus või suurenenud roojamine, lattris ringi jooksmine ja higistamine. Mõlemas riigis kõige sagedamini kasutatavad meetmed müratundlikkuse tunnuste leevendamiseks ilutulestiku ajal olid hobuse hoidmine tallis ja tallis kogu öö muusika mängimine, kuid nende meetmete tõhusust hinnati erinevalt. Kuna paljud hobuseomanikud peavad ilutulestikuga seotud hobuste müratundlikkust terviseprobleemiks, on oluline, et omanik konsulteeriks oma loomaarstiga parimate meetmete leidmiseks müratundlikkuse tunnuste leevendamiseks.

Kirjeldus

Final Thesis Curriculum in Veterinary Medicine

Märksõnad

magistritööd, hobune, müratundlikkus, ilutulestik

Viide

Kollektsioonid