Andmebaasi logo
 

Kaugseire Eestis : artiklikogumik : [2008]

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2008

Kättesaadav alates

Autorid

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

Abstrakt

Artiklikogumik „Kaugseire Eestis”, mahukaim omataoliste seas, on valminud Tartu Observatooriumi ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse koostööna. Artikliautorite ja uurimuse koostajate näol on kaasatud kogumiku koostamisse Tartu Observatoorium, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut, Eesti Maaülikooli metsakorralduse instituut ja Tallinna Tehnikaülikaülikooli meresüsteemide instituut. Raamatu eesmärk on tutvustada Eestis uuritud ja rakendust leidnud kaugseiremeetodeid erinevates valdkondades. Kogumiku esimene artikkel annab lühiülevaate kaugseire olemusest ja selle kasutusvõimalustest. Järgnevad uurimustöödel põhinevad artiklid, mis kajastavad kaugseire võimalusi järgmistes valdkondades: maakatte, sh metsatüüpide eristamine, metsa- ja lageraiepindala muutuste leidmine, linnuseire, linnastumine, fütoplanktoni biomassi hindamine meres, põhjataimestiku kaardistamine, siseveekogude seire, õlireostuse ja -reostaja tuvastamine, pilvisuse mõju kaugseire tulemuslikkusele. Raamat pakub huvitavat lugemist kõigile, kellel kaugseire vastu põhjalikum huvi.
Käesoleva väljaande andmete kasutamisel või tsiteerimisel palume viidata allikale.

Kirjeldus

Täistekst

Märksõnad

kaugseire, Eesti

Viide

Kollektsioonid