Andmebaasi logo
 

Kanakulli Accipiter gentilis kodupiirkonna suurus, elupaigavalik ja -kasutus

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

02.09.2023

Autorid

Grosberg, Jaan

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Kanakull on Eestis II kaitsekategooria linnuliik. Käesoleva töö eesmärgiks oli selgitada ja saada rohkem teavet kanakulli kodupiirkonna suuruse, elupaigakasutuse ja elupaigavaliku kohta Eestis. Selle uurimiseks paigaldati kanakullidele GPS saatjad, mis saatsid asukohapunkte. Asukohapunkte võrreldi ka saadaoleva maastikuga (juhupunktid moodustati selleks) kodupiirkondades. Samuti analüüsiti elupaigakasutust, -valikut ja kodupiirkonna suurust võttes arvesse pesitsusfenoloogiat. Töö tulemused näitavad, et kanakullide kodupiirkonnad ei ole oluliselt suuremad pesitsusvälisel perioodil võrreldes pesitsusperioodiga. Samuti on kodupiirkonnad otseses seoses saagiga. Selgus, et kanakullid kasutavad metsaseid alasid kõige rohkem, kuid eelistavad sellele märgalasid. Kanakullid väldivad põllumaid ning eelistavad sellest oluliselt rohkem näiteks püsirohumaad, taimkatteta alasid ja metsa. Emaste kanakullide kodupiirkonnad erinesid isaste omast, emaslinnud olid liikuvamad ja tegutsesid laialdasemalt. Isaslinnud on aastaringselt seotud kindla kodupiirkonnaga. Jätku-uuringutena võiks uurida kanakullide eelistusi metsamaa struktuuri ja märgalade osas ning täpsemalt analüüsida põllumaade vältimist põllukultuuride põhiselt. Antud töö tulemused aitavad paremini mõista kanakulli käitumismustreid Eestis.
The Northern Goshawk is an apex predator, classified as a II protection category in Estonia. The objective of this study was to investigate the home range size, habitat use, and habitat selection of the Northern Goshawk in Estonia. To achieve it I followed 20 Goshawks with GPS transmitters to study their movements and space use. I estimated their home range size with Kernel Density Estimation and applied resource selection function methods to investigate habitat selection. The results of this study indicate that the home ranges of Goshawks do not significantly differ between the breeding and non-breeding periods. It was found that Goshawks predominantly utilize forested areas, but they also show a preference for wetlands over other habitat types. They avoided arable lands, but showed higher preference for permanent grasslands, areas with no vegetation cover and forest. The home ranges of female Goshawks differed from males, with females exhibiting greater mobility and a broader range of activity. In contrast, male Goshawks maintain a consistent association with a specific home range throughout the year. Further research could investigate the Goshawks preferences regarding forest structure and wetland characteristics, as well as conduct a more detailed analysis of agricultural land avoidance based on specific crop types. The findings of this study contribute to a better understanding of the behavioral patterns of Goshawks in Estonia.

Kirjeldus

Magistritöö Kalanduse ja rakendusökoloogia õppekaval

Märksõnad

magistritööd, kanakull, pesitsusfenoloogia, telemeetriauuring, elupaigavalik, kodupiirkond, Roheline Ülikool (töö toetab EMÜ Rohelise Ülikooli põhimõtteid), elurikkus, pärandkooslused, pärandmaastikud, maastikukaitse

Viide

Kollektsioonid