Andmebaasi logo
 

Elektriõhuliinide projekteerimistulemuste võrdlus erinevate standardite alusel

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

16.09.2023

Autorid

Kapanen, Matti

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Antud magistritöö eesmärk on anda ülevaade Eestis Nõukogude Liidu ajal kehtinud standardi ning tänapäeval kehtiva standardite erinevustest tuginedes 110 kV õhuliini juhtmete projekteerimisele. Eesmärk saavutatakse projekteerides üks 110 kv õhuliini lõik, mis on jagatud kaheks sarnaseks osaks. Üks osa on projekteeritud Nõukogude Liidu aegse standardi Elektriseadmete Ehituse Eeskirjad järgi ja teine on projekteeritud EVS-EN 50341- 1 standardi ja Elering AS õhuliinide projekteerimise nõuete järgi. Töö käigus on koostatud õhuliini pikiprofiil, 3D mudel, juhtmete ehituse aegsed pingutuse ja ripete tabelid ja juhtmete koormuste tabelid. On koostatud ka õhuliinide maksumuse erinevuse analüüs tuginedes projekteeritud õhuliinile. Magistritöö tulemusi on võimalik kasutada 110 kV õhuliini projekteerimisel ja ehitamisel Eestis.
The aim of this master's thesis is to provide an overview of the differences between the standards in Estonia that were in place during the Soviet era and the current standards, based on the design of 110 kV overhead lines conductors. The goal is achieved by designing a section of a 110 kV overhead line, which is divided into two similar parts. One part is designed according to the Soviet-era „Elektriseadmete Ehituse Eeskirjad“ standard, and the other is designed according to EVS-EN 50341-1 standard and Elering AS requirements for design of high voltage overhead lines. In the scope of the thesis, a longitudinal profile of the overhead line, a 3D model, tables of wire tension and wire loads were compiled. Analysis of the difference in the costs of overhead lines based on the designed overhead line has also been prepared. The results of the master's thesis can be used in the design and construction of 110 kV overhead lines in Estonia.

Kirjeldus

Magistritöö Energiakasutuse õppekaval

Märksõnad

magistritööd, 110 kV õhuliin, juhtmete pingutuse tabelid, õhuliini juhtmete projekteerimine

Viide

Kollektsioonid