Andmebaasi logo
 

Emise jalahaiguste ravijuhis

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2017, 2019

Kättesaadav alates

Autorid

Jeremejeva, Julia (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Abstrakt

Emise lonkamine on peamiselt põhjustatud valust. Valu põhjustavad sõrgade või sõrapadjandi, liigeste ja lihaste traumad ning liigese või lihaste põletikud. Sead lonkavad lühikest aega (paar minutit) juhul, kui nad pärast pikemat lamamist püsti tõusevad ning allpoololnud jäsemed on nn “surnud”. Selline longe möödub iseenesest ning sekkumist ei vaja. Sulus vabalt elavate emiste lonkamine on kergemini avastatav võrreldes poegimis- või seemenduspuuris olevate emistega. Lonkav emis lamab rohkem ja hoiab ennast teistest eemal. Valust tingituna on selline emis närviline ja häälitseb kõvasti. Kuna ta ei suuda teiste loomadega sööda saamisel konkureerida, kõhnub haige loom kiiresti. Jalahaigust põdev emis tipib sõrgadel või ei toeta haiget jalga maha. Jalahaiguse kahtlusel tuleb emisel lasta kõndida mööda koridori, et tuvastada haige jalg. Haige jala avastamisel peab emist hoolikalt edasi uurima. Vaadake ja katsuge üle kõik jäsemed ja liigesed ning võrrelge jäsemete seisundit. Põletikus liiges on kuum, turses ja valulik. Tõstke haige jalg ülesse ja hinnake nii sõrgade kui sõrapadjandite seisundit. Kui tegemist on traumaga, siis on piirkond küll valus ja kergelt turses, kuid kuumust ei esine. Sellisel juhul ei ole antibiootikumiravi vajalik. Antibiootikumiravi on näidustatud ainult ägeda liigesepõletiku korral. Liigesepõletikku põhjustavad peamiselt bakterid Streptococcus suis või Mycoplasma spp. Kroonilise liigesepõletiku diagnoosimisel on vajalik looma praakimine karjast, kuna ravi on väga pikk ning ravitõhusus madal.
В большинстве случаев хромота у свиней вызвана болью. Боль может быть вызвана травмами копыта, копытного мякиша, сустава или мышцы, а также воспалением сустава или мышцы. Кратковременная хромота (в течении пары минут) может наблюдаться в случае, если свинья встаёт после долгого лежания и находящаяся при лежании внизу конечность онемевает. Такая хромота проходит сама и не требует никакого вмешательства. Намного легче обнаружить хромоту у свиней, живущих в групповых загонах, чем у свиней, находящихся в родильных станках или станках для осеменения. Хромающая свинья больше лежит и старается держаться подальше от остальных. Из-за боли такая свинья будет более нервной и может громко рычать. Больная свинья быстро теряет в весе, поскольку она не в состоянии конкурировать с другими за еду во время кормления. Страдающая от болезни конечностей свинья ходит “на цыпочках” или не опирается на больную ногу. Для определения больной конечности при подозрении на боль в ноге необходимо дать свинье походить отдельно от других, например по коридору. При обнаружении больной конечности свинью необходимо обследовать дальше. Осмотрите и ощупайте все конечности и суставы и сравните их состояние. Воспалённый сустав горячий на ощупь, припухший и болезненный. Поднимите больную конечность и оцените состояние копыта и мякиша между ними. Если причина хромоты – травма, то повреждённая область будет болезненной и немного припухшей, но на ощупь локальная температура не будет повышена. В этом случаи лечение антибиотиками не является необходимым. Применение антибиотиков показано только в случаи острого воспаления сустава. Воспаление суставов обычно связано с бактериальными инфекциями, такими как Streptococcus suis или Mycoplasma spp. При диагностировании хронического воспаления сустава следует выбрать выбраковку больной свиньи, так как лечение такого воспаления очень долгое, а его результативность довольно низкая.

Kirjeldus

Märksõnad

emised, jalahaigused, ravijuhendid, teabematerjalid

Viide

Kollektsioonid