Andmebaasi logo
 

Elektrienergia mikrotootjaks päikeseelektrijaama rajamisega

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

14.09.2023

Autorid

Kõre, Andrus

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Elektrihinnad on aastatel 2019 kuni 2023 kasvanud üle kahe korra. Majapidamised on silmitsi survega energiamahukate seadmete kasutamise paremaks organiseerimiseks, energiatarbimise vähendamiseks. Töös tutvustab autor alustava päikeseenergiast elektrienergia mikrotootja tegevuskava päikeseelektrijaama rajamiseks. Päikeseenergiast elektrienergia genereerimine, omatarbeks kasutamine ja võrku müümine. Töö käigus tutvustatakse kahte kuni 15 kW mikrotootja päikeseelektrijaama (PEJ) tüüplahendust: Kuusiku maajaama ja Metsaääre katusejaama rajamine ideest teostuseni, analüüside süsteemide majanduslikke ja tehnoloogilisi tulemusnäitajaid. Kokkuvõtteks, mikrotootjana päikeseenergiast elektri muundamine on praktiline ja keskkonnasõbralik viis majapidamisele, et kasutada taastuvenergiaallikaid oma tarbimise katmiseks. Käesolev töö on abistavaks juhendmaterjaliks praktiliste tegevuste korraldamisel majanduslikult tasuva päikeseelektrijaama idee elluviimisel.
Electricity prices have more than doubled between 2019 and 2023. Households are facing pressure to better organize the use of energy-intensive appliances and reduce energy consumption. In this study, the author introduces a business plan for aspiring solar energy micro-producers to establish a solar power plant. The plan includes the production of electricity from solar energy, self-consumption, and selling to the grid. The study presents two typical solutions for micro solar power plants (SPP) with capacities up to 15 kW: the establishment of the Kuusiku ground mounted solar power plant and the Metsaääre rooftop plant, from concept to implementation, analyzing the economic and technological performance of these systems. In conclusion, producing electricity from solar energy as a micro-producer is a practical and environmentally friendly way to generate electricity and supply households with renewable energy. This work serves as a helpful guide for organizing practical activities and implementing economically viable solar power plant ideas.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, maajaam, katusejaam, energiatarbimine, elektritootja, roheline energia

Viide

Kollektsioonid