Andmebaasi logo
 

Noorteadlased taastuvenergiast

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2007

Kättesaadav alates

Autorid

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia

Abstrakt

Juba teist aastat on Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia ja Eesti Maaülikooli taastuvenergia keskus ühendanud oma jõud, et esitleda ühisprojekti tulemusena valminud kogumikku. Noorteadlased taastuvenergiast koondab endas eelkõige samanimelisele konkursile laekunud paremaid artikleid Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli noorteadlaselt. Ehkki käesolev kogumik keskendub peamiselt taastuvenergia valdkonna mitmekülgsele tutvustamisele ja teaduslikule analüüsile, usun, et tegemist on laiemalegi lugejaskonnale huvipakkuva materjaliga, sest sisaldab ka teiste asjatundjate populaarteaduslikke mõtisklusi, mis kajastavad teemat erinevatest vaatenurkadest. On rõõmustav tõdeda, et taastuvenergia on uurimisteemana noorteadlaste seas üsna populaarne, mis on lootustandvaks märgiks selle olulise valdkonna arengus. Käesoleva kogumiku teiseks oluliseks rolliks on võimaldada noorteadlastel oma esimesi teadustöid eesti keeles avaldada, et seeläbi valdkonna problemaatika kohalikule lugejaskonnale adresseerida. Eesti teaduskeele säilimise seisukohast ei tohiks sedagi tegurit alahinnata. Taastuvenergeetika on valdkond, mille innovatiivne rakendamine kohalikes oludes on strateegilise tähtsusega nii keskkonna aspektist kui ka regionaalmajanduslikult. Noorteadlaste akadeemiliste ja sotsiaalmajanduslike muredega rohkem kui kolm aastat kokku puutununa tervitan SEB Eesti Ühispanga algatust teadustööde konkursi ja konverentsi toetamisel. Erasektori huvi teaduses toimuva vastu on arenevale ühiskonnale pandiks edukate riikide sekka jõudmisel. Dmitri Teperik, M.Sc., Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia juhatuse esimees, Euroopa doktorantide ja noorteadlaste nõukogu juhatuse liige

Kirjeldus

Täistekst

Märksõnad

taastuvad energiaallikad, energiavarud, biokütused, tuuleenergia, energiamajandus, säästev areng, Eesti, artiklikogumikud

Viide

Kollektsioonid