Andmebaasi logo
 

Lammaste alumiste hingamisteede probleemid

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2017, 2019

Kättesaadav alates

Autorid

Tähepõld, Katrin (koostaja)

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Abstrakt

Põhilised lammaste hingamisteede probleemid on tingitud pidamisvigadest või nakatunud lammaste sissetoomisest oma karja ilma korraliku karantiinita. Enamasti põhjustavad lammastel hingamisteede probleeme bakterid, parasiidid või viirused. Hingamisteid võivad kahjustada ka seened ja tolm. Hingamisteede probleemiga lammas muutub loiuks, ta köhib aegajalt või tal esinevad köhahood. Haige lammas võib hakata ülejäänud karjast eemale hoidma või teda tõrjutakse. Pikemalt kulgeva haiguse korral loom kõhnub. Ta võib hingeldada ja karjast maha jääda, eriti pärast pikemat loomade liigutamist (näiteks ühelt karjamaalt teisele). Lammaste normaalne hingamissagedus rahulikus olekus (näiteks lamades ja mäletsedes) on 12-20x/min. Kuna lammas on üsna ärev loom, siis võib tema hingamine sageneda juba ainult inimese ruumi ilmumisel. Seega võib ärevuse tõttu hingamissagedus oluliselt kiireneda, kuigi loom on terve. Samuti mõjutab lamba hingamissagedust kõrgem välistemperatuur, lamba eelnev jooksmine, villa paksus, valu ja palavik.
Основные проблемы дыхательных путей у овец связаны с ошибками содержания или с вводом в стадо инфицированных овец без карантина. В основном, проблемы дыхательных путей связаны с бактериями, паразитами или вирусами. Повреждения дыхательных путей так же могут быть вызваны грибками и пылью. Овца с проблемами дыхательных путей становится апатичной, она кашляет время от времени или у неё случаются приступы кашля. Больная овца старается держаться отдельно от остального стада или её могут оттеснять. При более длительном течении болезни животное худеет. У нее может наблюдаться одышка и она может отставать от стада, особенно после большого перемещения животных (например с одного пастбища на другое). Нормальная частота дыхания в спокойном состоянии (например во время жевания или лежания) составляет 12-20x/мин. Посколько овцы легко возбудимые животные, их частота дыхания может учащаться только лищь от появления в их помещении человека. Поэтому частота дыхания может из-за возбуждения существенно повышаться и у здорового животного. Так же влияет на частоту дыхания повышенная температура воздуха, повыщенная температурв тела, бег овцы, толщина шерсти, боль.

Kirjeldus

Märksõnad

lammas, hingamiselundite haigused, ravijuhendid, teabematerjalid

Viide

Kollektsioonid