Andmebaasi logo
 

Alternatiivne treitera keha disain kasutades komposiitmaterjale ja metalli 3D printimist

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

12.09.2023

Autorid

Pree, Karl

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida alternatiivse treitera keha disaini võimalusi kasutades komposiitmaterjale ja metalli 3D printimist. Uuritakse milline peaks olema treitera keha, millist 3D printimis tehnoloogiat kasutada ja mis materjalist koosnema, et luua eelis traditsiooniliste treiterade ees. Esimeses peatükis antakse ülevaade treimisprotsessist, treiterades. Teises peatükis seletatakse komposiitmaterjalide, nende omadusi ja iseärasusi ja kasutusalasi. Töö kolmandas osas tuuakse välja enim kasutatud metalli 3D printimise tehnoloogiad ja kirjeldatakse neid lähemalt. Viimases peatükis pakutakse välja alternatiivse treitera keha disain ja kasutades komposiitmaterjale ja metalli 3D printimist.võimalusi ja pakutakse välja millised on sobivad komposiitmaterjalid ja sobivad metalli 3D printimise tehnoloogiad. Viimases peatükis pakutakse välja tootmisprotsess ja materjalid kasutades komposiitmaterjale ja metalli 3D printimist.
The purpose of the thesis is to design alternative turning holder using composite materials and metal 3D printing. This thesis tries to find out what should this turning tool holder look like and what composite material it should be made from to make it more appealing over traditional turning tools. First paragraph goes in depth of external turning tools and talks about turning tool process. Next paragraph goes over composite materials and their advantages and uses in today’s world. Third paragraph explains most used metal 3D printing technologies and their advantages. Last paragraph suggest the technique and materials when designing turning tool holder from composite material and metal 3D printing.

Kirjeldus

Bakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekaval

Märksõnad

bakalaureusetööd, komposiitmaterjal, metalli 3D printimine, välistreitera

Viide

Kollektsioonid