Andmebaasi logo
 

Mahetoidu turustus vahendaja positsioonilt – probleemide analüüs ja lahenduskava Valete OÜ näitel

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2016

Kättesaadav alates

Autorid

Kaaret, Merje

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Käesolevas bakalaureusetöös käsitletakse mahetoidu turustamist vahendajate positsioonilt. Et mahepõllumajandus on aktuaalne ja atraktiivne valdkond, on mahepõllumajanduse valdkonda ka uuritud piisavalt, kuid autorile teadaolevalt, on uurimisküsimuse all olnud just tootjad ja tarbijad, samas kui mahepõllumajanduse vahendajad on uurijate huviorbiidist välja jäänud. Uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada mahepõllumajanduse toodangu vahendajate peamised probleemid mahetoidu turustamisel ja pakkuda välja probleemide lahendamise kava. Uurimisobjektiks on valitud mahepõllumajanduse toodangu vahendamisega tegelev ettevõtte Valete OÜ. Esmaseks uurimismeetodiks on Valete OÜ asutaja ja juhatajaga läbi viidud poolstruktureeritud intervjuu. Tuginedes uurimustööle, selgub, et peamised probleemid uuritavas turustustegevuses on seotud Eesti tarnijatega. Intervjueeritava sõnul on kohalike mahetootjate tegevus ebastabiilsed ja nende kauba kvaliteet kõigub. Kuna tarnijad on oluline lüli, siis tuleks nende valikul tegeleda kindlasti riskide maandamisega. Ühtlasema mahekauba kvaliteedi tagamiseks saaks vahendaja reguleerida tootjaid kvaliteedinõuetega, andes ette tingimused, millele peab tootja müüdav mahetoodang vastama.
The aim of currently bachelor´s thesis was to identify problems distribution of organic foodstuff from the viewpoint of intermediators and analysis of solutions in the example of Valete OÜ. The analysis of the present thesis is based on qualitative research methods, that is half-structured interview. The results showed that main problems involved at producers and suppliers. These are unconstant of Estonian companys and fluctuations in goods quality. Intermediators must be dispel the risks and do business with different producers and suppliers, who has similar products. Become of high quality organic goods, the intermediators have to do request of quality. Local producers need be sort out the problems and deal with bottlenecks. In Estonia are not enough organic staff manufacturing companies and producers have a small capacity. If the quantities growing, then more in demand organic food arrive at consumer. The bigger quantities productions, manufacturing and marketing bring about the prices come down and consumers are more buy organic food.

Kirjeldus

Märksõnad

mahetoit, turustus, mahepõllumajandus, ettevõtted, bakalaureusetööd

Viide

Kollektsioonid