Andmebaasi logo
 

Maastikuarhitektuuri õppetool : Eesti Maaülikool

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2021, 2022

Kättesaadav alates

Autorid

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

See brošüür on mõeldud sissejuhatuseks meie õppetooli ja annab aimu meie õppekavast, pakub näiteid õpilastöödest, tutvustab rahvusvahelisi uurimisprojekte ning töötajate ja tudengite tegevusi. Selles väljaandes on uuendatud teavet õppejõudude ja teadurite kohta ning peetud silmas tõsiasja, et pärast esimest väljaannet oleme, nagu kõik teisedki, pidanud toime tulema ja kohanema COVID-19 pandeemiaga. Üleminek veebi ja hübriidõppele oli keerukas, eriti stuudiopõhiste kujunduskursuste puhul. Koostöös tudengitega oleme aga püsinud oma ülesande kõrgusel ja hoidunud standardeid langetamast. Piirangute tõttu ei ole toimunud ka rahvusvahelisi reise projektikoosolekutele või konverentsidele, mida brošüüris samuti kajastatakse. Loodame oma rahvusvahelise tegevusega esimesel võimalusel jätkata. Meie väikesel õppekaval on mitu eelist: kõik tunnevad üksteist, töötajad ja tudengid suhtlevad omavahel sundimatult ning keskkond on rahulik, mida on paljude välisriikide tudengid väga värskendavaks pidanud. Tartu tudengielu on väga rikkalik ja nauditav. Rahvusvaheliste ja kohalike töötajate ja tudengite tugivõrgustik on tugev ja Eesti kui e-riigi maine on auga välja teenitud. Maastikuarhitektuuri õppetool loodi 1995. aastal ja alates 2009. aastast on seda juhtinud professor Simon Bell. Õppetooli järjest rahvusvahelisem ja transdistsiplinaarsem meeskond on laienenud, oleme arendanud välja rahvusvahelise õppekava ning osalenud mitmetes rahvusvahelistes teadus- ja õppekoostööprojektides. Maastikuarhitekti õppeprogramm koosneb kolmeaastasest bakalaureuseõppest, millele järgneb kaheaastane magistriõpe, kus saab valida Eesti turule eripäraste vajaduste järgi kohandatud Eesti õppekava ja rahvusvahelise õppekava vahel (õppetöö rahvusvahelise taustaga õppejõudude kursustel toimub enamasti koos). Lisaks pakume ka doktoriõpet. Bakalaureuseõpe toimub peamiselt eesti keeles (mõne ingliskeelse ainega), samas kui magistriõpe on pooltel kursustel inglise keeles, mõned kursused toimuvad paralleelselt nii eesti kui inglise keeles ja osad kursused on vaid eesti- või ingliskeelsed. Tudengid saavad oma bakalaureuse- ja magistritöid kaitsta nii eesti kui ka inglise keeles. Töötajaskond on ülimalt rahvusvaheline: õppetooli juhtprofessor Simon Bell on pärit Ühendkuningriigist, aga õppejõude ja teadlasi on ka Eestist (enamus), Saksamaalt, Lätist, Hiinast, Ühendkuningriigist ja Poolast. Peale maastikuarhitektide on meie töötajate seas ka ökolooge, arheolooge, arboriste, kunstiajaloolasi ning arhitektuurija metsandusvaldkonna taustaga inimesi. Meie teadustöö on samuti rahvusvaheline, näiteks lõpetasime hiljuti suure Euroopa Liidu rahastatud projekti siniste (vetega seotud) ruumide potentsiaalse mõju kohta tervisele ja inimeste heaolule. Arendasime metoodikaid, viisime läbi pilootuuringuid, korraldasime mahuka käsiraamatu väljaandmist ja juhtisime sellega seotud veebilehtede loomist. Seda projekti tutvustatakse ka siin brošüüris ja avatud juurdepääsuga raamatu saab internetist alla laadida. Maastiku ja inimeste heaoluga seotud küsimused on üks meie konkreetseid tugevusi, aga tegeleme ka teiste valdkondadega.

Kirjeldus

Märksõnad

Eesti maaülikool. Maastikuarhitektuuri õppetool, õppetoolid, maastikuarhitektuur, erialainfo

Viide

Kollektsioonid