Andmebaasi logo
 

Anesthetic medications used in non-intubated anesthesia procedures of rabbits in the Small Animal Clinic of the Estonian University of Life Sciences during the years 2018-2022

dc.contributor.advisorTõnise, Kristin (advisor)
dc.contributor.authorHalvari, Meri
dc.date.accessioned2024-05-15T07:54:10Z
dc.date.available2024-05-15T07:54:10Z
dc.date.defensed2024-06-12
dc.date.issued2024
dc.descriptionFinal Thesis Curriculum in Veterinary Medicineeng
dc.description.abstractEnsuring safe anesthesia for rabbits is challenging and requires a thorough understanding of the available anesthetic medications and their effects on vital functions. This descriptive study aimed to provide an overview of the anesthetic medications administered to nonintubated rabbits and to describe variations in heart rate and respiratory rate across different anesthesia protocols during various procedures. Some of the most common injectable medications used in rabbit anesthesia are opioids, ketamine, alpha-2 adrenoceptor agonists, and propofol. Using a retrospective design, this study reviewed anesthetic records from 104 rabbits anesthetized between 2018 and 2022 in the Small Animal Clinic of the Estonian University of Life Sciences. The collected data included the anesthetic medications used, the procedures performed, and the respiratory and heart rates recorded during the procedures. The findings suggest that distinct anesthetic medications may influence the respiratory and heart rates of rabbits in varying ways. Notably, the administration of buprenorphine could potentially impact respiratory and heart rates. Other unexplored factors likely contributed to fluctuations in the rabbits' respiratory and heart rates. Pain emerged as a potential contributing factor to heart rate changes. Further studies are needed to investigate additional physiological parameters and their responses to different anesthetic medications in rabbits. Also, extending research carried out on laboratory rabbits to include pet rabbits would prove advantageous.eng
dc.description.abstractKüülikutele ohutu anesteesia tagamine on keeruline ja nõuab põhjalikku arusaama kasutatavatest anesteetikumidest ja nende mõjust elutähtsatele funktsioonidele. Selle kirjeldava uuringu eesmärk oli anda ülevaade mitteintubeeritud küülikutele manustatavatest anesteetikumidest ning kirjeldada südame löögisageduse ning hingamissageduse erinevusi erinevate protseduuride anesteesias. Sagedasemad küülikute anesteesias kasutatavad süstitavad ravimid on opioidid, ketamiin, alfa-2-adrenoretseptori agonistid ja propofool. Selles uuringus vaadati retrospektiivse uuringu käigus läbi 104 küüliku anesteesiaprotokollid, keda anesteseeriti aastatel 2018–2022 Eesti Maaülikooli väikeloomakliinikus. Kogutud andmed hõlmasid kasutatud sedatsiooniravimeid, läbiviidud protseduure ning protseduuride käigus üles märgitud hingamis- ja südamelöögisagedusi. Uuringu tulemused viitavad sellele, et erinevad anesteetikumid võivad erineval viisil mõjutada küülikute hingamis- ja südame löögisagedust. Eelkõige võib buprenorfiini manustamine potentsiaalselt mõjutada hingamis- ja südame löögisagedust. Tõenäoliselt mängisid rolli küülikute hingamis-ja südamelöögisageduse kõikumisel ka teised selles töös mitte uuritud faktorid. Valu oli üks potentsiaalsetest faktoritest, mis võis mõjutada südamesagedust. Selleks, et uurida täiendavalt küülikute füsioloogilisi parameetreid ja nende reageerimist erinevatele anesteetikumidele, oleks vajalikud edasised uuringud. Lisaks oleks kasulik laiendada laboriküülikutel tehtavaid uuringuid, et need hõlmaks ka lemmikloomküülikuid.est
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/8960
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectmaster thesiseng
dc.subjectanesthesiaeng
dc.subjectrabbiteng
dc.subjectrespiratory rateeng
dc.subjectheart rateeng
dc.titleAnesthetic medications used in non-intubated anesthesia procedures of rabbits in the Small Animal Clinic of the Estonian University of Life Sciences during the years 2018-2022eng
dc.title.alternativeAastatel 2018-2022 Eesti Maaülikooli väikelooma-kliinikus kasutatud anesteesiaprotokollid mitteintubeeritud küülikutelest
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
rioxxterms.freetoread.startdate12.09.2024

Failid

Originaal pakett

Nüüd näidatakse 1 - 1 1
Pisipilt ei ole saadaval
Nimi:
Meri_Halvari_2024MA_VM_fulltext.pdf
Suurus:
851.99 KB
Formaat:
Adobe Portable Document Format

Kollektsioonid