Andmebaasi logo
 

Ühistu loomise käsiraamat

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2018

Kättesaadav alates

Autorid

Pukk, Tiina
Läänemets, Jaak
Post, Tõnu
Bulitko, Tanel-Taavi
Riisenberg, Märt
Holm, Annely
Kask, Kadri
Oru, Enre
Karisalu, Kalev
Lepplaan, Toomas

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Ühistuline majandustegevus vajab pühendumist, panustamist ja paindlikkust! Meie ühistute areng on seotud eelkõige aja ja ruumiga, milles need ühistud on ellu kutsutud. Igast perioodist, kus ühistuid on asutatud, on palju õppida. Me vajame neid kogemusi, et teha õigeid valikuid õigesti! Ühistute turuosa on täna suhteliselt marginaalne, kuid ometi on see meie maaelu arendamise üks oluline võimalus. Nii saame põllumajandus- ja toidusektorisse enam raha tuua ja seda kogu tarneahela piires õiglasemalt jaotada. Miks kõik meie põllumajandus- ja toidusektori ühistud pole suutnud kujuneda konkurentsivõimelisteks ja jätkusuutlikeks? Miks paljud on pidanud tegevuse lõpetama? Mis on need põhjused ja tegurid, mis viivad nõrga usalduse ja puuduliku koostöö tõttu organisatsiooni lõpetamiseni? Nendele küsimustele peame enam tähelepanu pöörama ja otsima lahendusi, kui soovime ühistulise tegevuse arengut ja turuosa suurenemist. Koostöö ja ühistegevus ei olegi tõenäoliselt lihtsalt saavutatav. Ühistulise koostöö alge peitub müstilises sõnas „usaldus“. See on midagi, mida on lihtne kaotada, aga raske tagasi võita. Selleks, et õnnestuda, on vaja teada neid tegureid, mis avaldavad meie tegevusele mõju. Tuleb mõista, mida me saaksime muuta, et usaldust suurendada. Meie alustava ühistu käsiraamat on mõeldud lugemiseks kõigile neile, keda huvitab ühistulise majandustegevuse vorm ning kes alles mõtestab enda jaoks lahti koostöö ja ühistegevuse sisu ja olemust. Meie eesmärk on anda selle raamatuga edasi tänaste toimivate ühistute kogemusi. Alustades näiteks juba esimestest küsimustest, et miks tullakse ühel hetkel kokku ja asutakse koostama ühist põhikirja. Millised eesmärgid seatakse ja kuidas asutakse neid saavutama? Kuidas leida vastus peamisele küsimusele, miks ma pean tegevusi läbi viima ühistulises vormis? Mida see võimaldab mulle enam võrreldes mõne muu ettevõtlusvormiga? Samal ajal, millist muutust see eeldab minult kui ühise organisatsiooni ühelt liikmelt, omanikult, kliendilt ja otsustajalt? Millised on olulisemad punktid tulundusühistuseaduses? Mida tuleb praktilises elus arvestada, et oma eesmärk saavutada? Tänane ühistegevuse kogemus näitab, et õnnestumine saab iga ühistu puhul alguse liikmest ja tema tahtest panustada oma omandi ja organisatsiooni arengusse. Selliseks meeskonnatööks on vaja arendada oma oskusi ja teadmisi, et oleks võimalik otsustamises konsensust saavutada. Kõikide ühistute puhul ei saa esile tuua ühtset „arengumustrit“, küll aga on vajalik teada ühistu elutsükli etappe ja seal esile kerkivaid probleeme. Iga etapi läbimise eeldus on ühistu liikme teadlikkus ja informeeritus. Otsustamine tähendab, et ühistu liige on kaasatud protsessi ja osaleb selles ning võtab ka vastutuse oma tegudes. Seega on vajalik, et liige teaks oma õigusi ja samuti ka kohustusi, mida ta endale ühistu liikmelisusega võtab. 4 KOOSTÖÖS TEEME PAREMINI! Mõisted nagu vastastikune sõltuvus, omanikutunne, ühistu liikme lojaalsus, tunnustatud tootjaorganisatsioon ja konkurentsireeglid peaksid selle raamatu lugejaile saama selgemaks ning kutsuma esitama endale küsimust, kuidas mina ise pean muutuma, kui soovin saavutada ühist eesmärki ja selle kaudu luua „meie“ ühistule väärtust. See raamat võiks olla heaks teejuhiks nii praktikule, ettevõtjale kui ka alles oma „teed“ otsivale üliõpilasele. Paljud praktilised näited iseloomustavad erinevaid situatsioone ühistute loomisest kuni nende tänase tegevuseni. Ühegi raamatu headuse üle ei saa otsustada vaid selle kaane järgi. Seega on vaja raamatus sisalduv endal läbi lugeda ja leida need lõigud, mille puhul võib sul, hea lugeja, tekkida küsimus, kuidas mina selles või teises olukorras käituksin, kuidas mina selle olukorra oma ühistus lahendasin või lahendaksin. Ühe ühistu arendamine on täis küsimusi ja otsinguid ning selleks, et otsingud oleksid edukad soovime omaltpoolt teid selle raamatuga aidata. Head lugemist ja kaasamõtlemist! Koostöös teeme paremini! Rando Värnik, Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika professor, ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi juht

Kirjeldus

Täistekst

Märksõnad

ühistud, asutamine, maaelu, tootjad, ühistegevus, Eesti, õigusaktid, käsiraamatud

Viide

Kollektsioonid