Andmebaasi logo
 

Mikroelektrivõrkude optimeerimise võimalused tarkvara Homer Energy abil

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2023

Kättesaadav alates

15.09.2023

Autorid

Nikolajenko, Aleksandr

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Eesti Maaülikool

Abstrakt

Käesolev magistritöö keskendub mikroelektrivõrkude olemasolule ja nende optimeerimise võimalustele. Töö eesmärk on tutvuda HOMER Pro tarkvaraga, selle põhifunktsioonidega ja kasutamisvõimalustega ning optimeerida HOMER kaudu olemasoleva tootmishoone päikeseparki. Töös kirjeldatakse taastuvaid energiaallikaid ja energiapoliitikat, mikrovõrke, nende rajamise võimalusi ja tasuvust Eestis. Samuti kirjeldatakse HOMER Pro tarkvara, selle funktsioone ja võimalusi ning käsitletakse tegelikke päikesepargi optimeerimisvõimalusi. Päikesepargi optimeerimiseks HOMER keskkonnas luuakse reaalsetel andmetel põhinev mikrovõrgu projekti ning luuakse ka teine projekt, kus optimeerimiseks kasutatakse osaliselt teatud komponentide automaatset valikut. Nende projektide tulemusi võrreldakse parima projekti väljaselgitamiseks. Töö käigus selgub, et efektiivse mikrovõrgu projekti jaoks on oluline akude olemasolu ja nendesse päeva jooksul kogunenud elektri kasutamine öö perioodidel.
The master’s thesis is related to microgrid and its optimization capabilities. Present study purpose is an introduction to the “HOMER Pro” software basic functionality and key features by using a real-world microgrid example basis. This work covers an optimization of existing solar farm of the manufacture building using the tools provided by “HOMER Pro” software, renewable energy sources, energy policy, microgrid capabilities and its profitability in the Estonian context. For the solar farm optimization purposes, the microgrid model is created within HOMER environment in two ways. First model has been built based on the real data input. Second model differs in a partial use of specific components automatic selection by the software. Both of these models are compared to determine the best optimization option. As a result, study leads us to a conclusion that for the effective microgrid model design, batteries and using of an accumulated daytime energy at night should be taken into account as one of the key factors.

Kirjeldus

Magistritöö Energiakasutuse õppekaval

Märksõnad

magistritööd, taastuvenergia, energiapoliitika, päikesepark, PV-paneelid, akud

Viide

Kollektsioonid