Andmebaasi logo
 

Metsade mitmekülgne kasutamine ja selle mõju metsanduse konkurentsivõimele : lõpparuanne

Laen...
Pisipilt

Kuupäev

2009

Kättesaadav alates

Autorid

Ajakirja pealkiri

Ajakirja ISSN

Köite pealkiri

Kirjastaja

Abstrakt

Käesoleva töö eesmärk oli anda ülevaade metsade mitmekülgse kasutamise hetkeseisust, seda mõjutavatest teguritest ning tulevastest võimalustest. Toetust kasutati olemasoleva ning projekti käigus tekkinud informatsiooni analüüsimiseks ja tulemuste esitamiseks ning avalikustamiseks. Projekti üheks eesmärgiks oli selgitada välja loodussaaduste varumise ennekõike seente ja marjade trendid ning analüüsida majandusliku väärtust. Selleks viidi läbi küsitlus, mille valim oli üle 500 vastaja, selgitati mis on loodussaaduste varumist mõjutavad olulisemad sotsiaalmajanduslikud tegurid. Tulemused vormistati rahvusvaheliselt publitseeritavaks teadusartikliks. Teine teema, mida uuriti oli puhkemajandus ja loodusturism. Selgitati puhkemajanduse arendamise kriitilised tegurid erasektoris. Kolmas oluline valdkond, mida uuriti oli jõulukuuskede kasvatamise tehnoloogia ja turg. Selle teema raames koostati ka infomaterjal jõulupuude kasvatamisest. Viimase teemana keskenduti looduskaitse rahalisele väärtusele, selleks tehti metsa- ja looduskaitse rahavoogude analüüs. Kasutati rahvusvaheliselt tunnustatud tingliku hindamise metoodikat.

Kirjeldus

Märksõnad

metsad, metsakasutus, metsandus, konkurentsivõime, aruanded

Viide

Kollektsioonid